0 av 0 för ""

Lillmunkens förskola och lekplats

Lillmunkens förskola Munkfors

Uppdrag
Utformning av lärmiljöer inom- och utomhus
Kund
Munkfors kommun
Färdigställt
2017
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Munkfors
Ansvarig arkitekt
Lars Yngvesson
Ansvarig landskapsarkitekt
Louise Thyberg
Bygghandlingar
Klara Arkitekter

Multifunktionella rum i kreativ förskola i Munkfors

I Munkfors ligger sedan 2017 Lillmunkens förskola som ger plats åt upp till 100 barn. Swecos arkitekter har utformat lärmiljöerna både inom- och utomhus. Ett multifunktionellt trapphus och avdelningar med gradänger i kombination med burspråk ger en kreativ miljö för barn och pedagoger att verka i.

Designdialog som grund för byggnadens olika behov

Det är på uppdrag av Munkfors kommun som arkitekter och landskapsarkitekter på Sweco har utformat Lillmunkens förskola. Som inledning i projektet genomfördes en förenklad designdialog för att i samverkan med verksamhetsrepresentanter och ansvariga för drift och förvaltning utreda olika behov för att kunna rita en byggnad som svarar upp mot dessa. Resultatet blev en tvåplansbyggnad med en generös gårdsyta mellan förskolan och den intilliggande grundskolan, även den utformad av Sweco, dåvarande FFNS, på 1990-talet.

Multifunktionellt rum ger stor frihet

Skolans trapphus är utformad som ett multifunktionellt rum. På så sätt kan matsalen på bottenvåningen bli större vid behov och under trappan finns lekutrymme. Trapphuset fungerar även som samlingsplats när barnen ska hämtas och lämnas. Det utgör på så vis navet i byggnaden. Avdelningarna är förhållandevis små och istället för stora generella avdelningar har man valt att ha tematiserade grupprum och trapphuset som delas mellan avdelningarna att använda för olika aktiviteter.

Modernt uttryck i genomtänkta inslag

Delar av gestaltningen har varit styrd av detaljplanen, såsom takpannor och röd träpanel. Genom inslag av laminatskivor, burspråk, släta takpannor och mittdelens glasparti får byggnaden ändå ett uttryck som ligger i vår tid. Stor vikt har lagts vid bra miljöval för material och energiprestanda. Huset är förberett för solceller som idémässigt kan ligga som ett band längs nock.

Lillmunkens förskola har tilldelats det regionala hållbarhetspriset ”Grundstenen”.

Foto: Jansin & Hammarling.

Lekande barn på skolgård i Munkfors
Gavel på Lillmunkens förskola
scen med lekande barn
Barnvänlig trappa
Trappa på Lillmunkens förskola
Lillmunkens förskola i Munkfors