0 av 0 för ""

Lindbackaskolan

Lindbackaskolan

Skede
Förstudie, designdialog, programhandling, förfrågningsunderlag för totalentreprenad
Kund
FALAB
Färdigställt
2021
Kompetens
Arkitektur, inredningsarkitektur, landskapsarkitektur, markprojektering
Plats
Lindesberg
Ansvarig arkitekt
Sebastian Fors
Team
Charlotta Andersson, Ulf Andersson, Ann Eklind, Christel Tyrsmo, Ulrica Larsson, David Jonsson, Sofia Kourbetis

Skola med fokus på fysisk aktivitet och idrott

I Lindesbergs kommun har tidigare högstadieskolor slagits ihop till en nybyggd skola. Den nya skolan, Lindbackaskolan har byggts ihop med den befintliga ishallen som tillsammans med idrottshallarna bildar en samlad sportanläggning. Bakom utformningen av skolan och utemiljön står Swecos arkitekter och landskapsarkitekter.

Framtidens skola

Förutom en sportanläggning inhyser Lindbackaskolan flera special- och särskoleenheter. Under utvecklingen av skolan har ett grundligt programarbete genomförts där Swecos arkitekter tillsammans med verksamhet, representanter från kommun och fastighetsbolag sammanfört sina idéer kring hur de vill bedriva framtidens skola. Investeringen är en av de största i kommunen.

Utformningen utgår från modern undervisning som bygger på tanken kring uppdelningen i arbetslag, där personal alltid är nära eleverna. Klassrum och grupprum har fått sin plats kring skolans centrala nav och kan möbleras på flera olika sätt för att möjliggöra varierande lärsituationer. Här erbjuds öppna studieytor, sociala mötesplatser samt tillgång till en mindre aula. På bottenvåningen har praktiska ämnen som bland annat slöjd och digitalisering samlats för att eleverna lättare ska kunna hitta samarbeten.

För att lösa logistiken med transporter och flöden in och ut ur skolan till sportanläggningen har Swecos trafikplanerare och kommunens planerare haft en tät dialog.

Inspiration hämtat från Bergslagens järnframställning

Skolan som är centralt belägen med närhet till skog, vatten och stora grönområden är klädd med ljusa fasadskivor i olika glans. Fasaderna har även fått belysta metalband, inspirerade av Bergslagens järnframställning som skapar identitet till varje våningsplan och anknyter till metallens upphettade kulörer som uppkommer vid framställningen av järn. Banden – vars motiv är utformade av danska konstnären Astrid Krogh, innehåller skyltning för entréer och till en viss del väderskydd och solskydd – belyser skolområdet även under kvällstid. För kommunen är det viktigt att skolan känns trygg även efter stängning.

Foto: Tim Meier.

konst Lindbackaskolan
inglasade våningsplan
Musiksal Lindbackaskolan
Matsal Lindbackaskolan
idrottshall Lindbackaskolan
trappa i trä
Entré till Lindbackaskolan
Fasad på Lindbackaskolan