0 av 0 för ""

Översiktsplan Linköping resecentrum

Linköping resecentrum

Uppdrag
Ett nytt resecentrum
Kund
Linköpings kommun
Kompetens
Arkitektur, Infrastruktur
Plats
Linköping
Ansvarig arkitekt
Claes R Janson
Övrigt
Linköping Resecentrum vann World Architecture Festival (WAF) 2014 i kategorin Infrastructure – Future Projects

Det nya resecentret bidrar till Linköpings tillväxt

Det nya resecentret i Linköping, som Sweco har utformat, utgörs av en bro över Stångån som förbinder stadens delar. Fler aktiviteter ska skapas runt stationen och vid vattnet och på så sätt ska staden kunna växa mer organiskt i framtiden.

Ett urbant liv i stadens centrala delar

Uppdraget är resultatet av en vunnen internationell tävling. Förslaget är framtaget under ledning av Sweco och Rundquist Arkitekter. Samarbetspartners har varit Sydväst Landskapsarkitekter, Buro Happold och Ramböll. Visionen är att skapa en station med två entréer, en på vardera sidan av Stångån. På så sätt vill man skapa ett mer urbant liv i stadens centrala delar och med nya park- och kajytor för rekreation längs med ån. På detta sätt binder man även samman det gamla industriområdet med den övriga staden.

Resecentrumet kommer vara placerat vid den östra entrén och ska fungera som en knutpunkt med ett busstorg och parkering för bil och cykel. Den västra entrén, mot dagens stadskärna, är tänkt att resenärerna ska anlända till genom främst gång och cykel. Bron utgörs av plattformar för ankommande och avgående tåg och utformas som en viadukt som tillsammans med stationen ska utgöra en representativ byggnad för staden. Bron ska vara tilltalande från flera vinkar med en yttersida som är gjord i perforerat stål. Att placera plattformarna på bron erbjuder dessutom de nyanlända en vacker vy över Stångån och stadens centrum.

Karta över Linköpings nya resecentrum
Station vid Linköpings nya resecentrum
Grönområde vid Linköpings nya resecentrum