0 av 0 för ""

Kvarteret Lustgården

Lustgården, Stockholm

Uppdrag
Gestalta byggnadens fasad och det fasta solavskärmningssystemet
Kund
Fastigheter Stockholm/Skanska Sverige AB
Färdigställt
2013
Kompetens
Arkitektur
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Anders Neregård och Johannes Tüll

Kontorsbyggnad med maximerat solskydd

Då Sweco letade efter nya lokaler till sitt huvudkontor i Stockholm var Kvarteret Lustgården ett av alternativen. Förslag på kontorslokaler togs fram, men uppdragets fokus har varit att gestalta byggnadens fasad och det fasta solavskärmningssystemet.

När Sweco letade efter kontorslokaler till sitt huvudkontor besökte man flera fastighetsägare, en av dessa var Skanska som precis påbörjat projektet med Kvarteret Lustgården. Kvarteret består av tre kontorsbyggnader, varav Sweco arbetade med ett av dem.

Uppdraget för Sweco innebar först att ta fram förslag på hur man skulle kunna göra Lustgården till sitt nya huvudkontor. Trots att valet senare föll på andra lokaler för huvudkontoret fortsatte samarbetet med Skanska.

Höga hållbarhetsmål och LEED Platinum

Uppdraget löpte vidare med att ta fram system- och bygghandlingar till byggnadens fasad och utforma det fasta solavskärmningssystemet. Projektets utmaning har varit att maximera solskyddet utan att minska eller ta bort utsikten. Solavskärmningssystemet är synkroniserat med Skanskas kylssystem, vilket gör så att energitopparna tas bort och kylbehovet minska. Med hjälp av bland annat detta kan byggnaden uppnå de högt satta hållbarhetsmålen och LEED Platinum.

Foto: Tim Meier

Kvällsbild på kvarteret Lustgården
Detaljbild av fasad på Lustgården
Trappa och fasad vid kvarteret Lustgården
Entré vid kvarteret Lustgården