0 av 0 för ""

Mariahallen

Mariahallen

Uppdrag
Idrottshall och spontanidrottsplats
Kund
Helsingborgs kommun
Färdigställt
2019
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, konstruktion, VVS, el
Plats
Mariastaden, Helsingborg
Ansvarig arkitekt
Henrik Troedson (Mariahallen) och Emelie Romé (Spontanidrottsplatsen)
Team
Qendresa Avdiu, Bernard Johansson

Ny symbolbyggnad och hemvist för gymnaster

I Helsingborgstadsdelen Mariastaden har Swecos arkitekter utformat idrottshallen Mariahallen bestående av två delar samt en integrerad fritidsgård. Med form och färg som utstrålar ungdomlighet och rörelse, har den växande stadsdelen fått en ny symbolbyggnad och en hemvist för stadens gymnaster.

En växande stadsdel får sin idrottshall

Under de senaste tjugo åren har stadsdelen Mariastaden utvecklats kraftigt med nya bostäder, kontor, och tågstation och blivit något av ett flaggskepp för Helsingborg. Mariahallen är belägen i anslutning till en ny skola, med god tillgänglighet med cykel från intilliggande bostadsområden samt kollektivtrafik längs Kullavägen.

Idrottshallen består av två delar, den ena reserverad för den populäraste gymnastikdisciplinen i Sverige – truppgymnastik. Nytillskottet är en lösning på den brist på idrottshallar, i synnerhet gymnastikhallar, som råder i Helsingborg. De två stora truppgymnastikföreningar som finns i staden har nu en naturlig hemvist anpassad efter den populära idrottsgrenen. Hallen är utformad i två plan, med de två idrottshallarna på bottenplan med tillhörande omklädningsrum i mitten, och åskådarbalkonger samt fritidsgård med plats för evenemang och sammankomster på plan två. En viktig aspekt var att hantera de två olika verksamheternas olika flöden av människor och hur de rör sig i hallen.

Symbolbyggnad som sticker ut

Hallens färger och form har ett ungdomligt utseende som lättar upp och sticker ut i stadsdelens omgivning med tunga tegelbyggnader. Det är fasaderna som verkligen gör Mariahallen till en symbolbyggnad, med sitt abstrakta och geometriska triangelmönster som ger en känsla av idrottens rörelse. På fasaderna har både tegel- och stålbeklädnad använts. I bottenplan är de i grått tegel. De perforerade mörkgrå plåtfasaderna ovanför har en bakomliggande blågrön kulör, vilket gör att byggnaden ter sig olika beroende från vilket håll man betraktar den. Fasadens ljusgråa tegel samverkar med omgivande bebyggelse, samtidigt som den perforerade, turkosa plåten blir ett smycke med sitt mångfacetterade mönster. Mest imponerande är den på kvällen, då lampor tänds bakom stålfasadkassetterna och panelernas turkosa färg lyser bakom de perforerade stålkassetterna. En design som tar plats på ett smakfullt sätt.

Energieffektiv utformning

Ett energitänk har genomsyrat utformningen av den 3200 kvm stora hallen, som gjorts så låg som möjligt för att minska uppvärmningsvolymen. Antalet fönster har medvetet hållits nere och placerats i hörnet, vilket gör att när ljus kommer in blir det ett släpljus på väggen och så lite ljus på golvet som möjligt, vilket är det mest praktiska vid idrottsutövande.

Spontanidrottsplats för alla

Mariahallen omges av aktivitet med en spontanidrottsplats som även den är designad av Sweco och utformad i syfte att vara inbjudande, trygg och jämställd – och liksom Mariahallen bli en plats för alla. Den fysiska planeringen kan bidra till att minska känslan av otrygghet på platser som inte är naturligt levande alla delar av dygnet. Detta tog Sweco fasta på genom att låta projektet bli testbädd för framtagandet av en ny metodik för jämställd stadsplanering. Här finns grundläggande trygghetsskapande element som belysning och sikt, god koppling till cykelnät, en stor mångfald i funktioner och ett tillåtande färg- och formspråk. Flera olika möjligheter till aktivitet finns, något som gör att fler utnyttjar en plats – vilket i sin tur skapar trygghet och bidrar till jämställda miljöer. Här finns en yta för street workout, en scen för dans och yoga och ytor för parkour, alla sammanbundna med sociala mötesplatser och grönska.

Foto: Felix Gerlach och Kasper Dudzik.

fasad tegel Mariahallen
Utomhusgym Mariahallen
Skatepark Helsingborg
Gymnastikhall Helsingborg
Idrottshall Helsingborg
Fasad Mariahallen
Entré Mariahallen