0 av 0 för ""

Svenska ambassaden i Mexico

Uppdrag

Projektledning av ny ambassadbyggnad.

Kund

Statens Fastighetsverk, SFV

Status

Pågående

Kompetens

Projektledning

Plats

Mexico City

Energioptimerad och jordbävningssäkrad byggnad

På uppdrag av Statens fastighetsverk, SFV,  projektleder Sweco hela processen från projektering till produktion när en ny svensk ambassad ska byggas i Mexicos huvudstad. Den nya kanslibyggnaden på 800 kvadratmeter byggs på samma fastighet som ambassadens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras genom att man kombinerar stål och platsgjuten betong i stommen.

Certifieras enligt LEED Platinum

Projektet som har höga miljö- och energimål har ambitionen att bli den första svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

Certifieringen ställer höga krav på hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort. Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört med liknande byggnader utan certifiering, bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som produceras av solceller på kansliets tak.

Sweco har stor erfarenhet av LEED-certifierade byggnader, vilket ställer höga krav på projekt och projektledning. För att uppnå certifieringen ställs höga miljö- och energimål genom hela processen och medför en kvalitetssäkring av projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort.

Det nya kansliet väntas stå klart sommaren 2021.

Residenset har blivit tillgänglighetsanpassat

Sweco har även projektlett renovering och tillgänglighetsanpassning av residenset som nu står klart på tomten.

Fotomontage: Hidemark & Stintzing Arkitekter