0 av 0 för ""

Miljöcertifiering för bostadsbolaget K2A

Uppdragets mål

Miljöcertifiering enligt MiljöbyggnadiDrift samt klimatriskinventering av K2A:s fastighetsbestånd – totalt över 70 byggnader, från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Kund

Bostadsbolaget K2A

Tid

Pågående

Kompetens

Hållbar fastighetsutveckling, klimatriskinventering

Sweco utför rikstäckande miljöcertifieringsuppdrag för bostadsbolaget K2A

Sweco har fått uppdraget att miljöcertifiera och klimatriskinventera K2A:s hela fastighetsbestånd – totalt över 70 byggnader från Malmö i söder till Kiruna i norr. Hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter ses över utifrån en rad krav för bland annat inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Miljöcertifieringen sker enligt MiljöbyggnadiDrift, ett miljöcertifieringssystem utvecklat av Sweden Green Building Council.

Klimatriskinventering bidrar till framtidssäkring

Uppdraget omfatta även klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade till värmeböljor, skogsbränder, kraftiga snöfall och översvämning som kan ske till följd av kraftiga regn och stigande sjöar och hav. Utfallet av klimatriskinventeringen ska leda till att åtgärdsförslag tas fram och integreras i underhållsplaner för respektive byggnad.

Stora miljövinster att hämta

Byggnader i drift står idag för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan.

– Det finns stora miljövinster att hämta när det gäller hållbar förvaltning av byggnader. K2A är en föregångare i branschen som också väljer att komplettera certifieringssatsningen med klimatriskinventering, säger Tomas Holmgren, divisionschef för Swecos konsulter inom installation och hållbar fastighetsutveckling.

Hållbara fastigheter som klarar framtida klimat

För bostadsbolaget K2A handlar den här satsningen om att framtidssäkra sina byggnader.

– För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara över tid och att de ska klara framtida klimatförändringar. Hållbarheten står i fokus och den här satsningen har också bäring på EU:s nya gröna taxonomi och det globala initiativet TCFD, Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Valet att samarbeta med Sweco var givet för oss, framför allt baserat på kompetens och erfarenhet inom hållbarhet och klimatanpassning, men också just utifrån ett samarbetsperspektiv, säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

MiljöbyggnadiDrift – ett nytt miljöcertifieringssystem

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green Building Council och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader som är i drift. Den nya certifieringen ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål.