0 av 0 för ""

Minerva Gymnasium sett från sidan

Minerva Gymnasium, Umeå

Uppdrag
Ett nytt gymnasium certifierad med Miljöbyggnad Silver
Kund
Minervaskolan i Umeå AB
Färdigställt
2016
Plats
Umeå
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Ansvarig arkitekt
Elizabeth Öhman och Thomas Greindl

Minerva Gymnasium – ett samspel med den omgivande naturen

 På uppdrag av Minervaskolan har arkitekter på Sweco utformat skolans nya gymnasium i Umeå som ger plats åt 800 elever. Genom hållbara material och olika volymer har man utformat en byggnad som skapar spänning och samspelar med den omgivande naturen.

Arkitektur som skapar spänning och kontakt med naturen

Minerva Gymnasium i Umeå är en högskoleförberedande gymnasieskola utformad av Swecos arkitekter. Arkitekturen har utvecklats utifrån platsens förutsättningar med fokus på konceptet och relationen mellan volymer som bryter upp och skapar spänning. Kontakten med naturen accentueras genom hållbara material och lösningar, så som värmebehandlat trä och rostfritt stål.

Arkitekterna har skapat ordning genom en tydlig struktur med de sociala ytorna i bottenplan och skolverksamhet på de övre planen, där dolda genomgående trapphus binder samman. Varje volym har sin egen identitet genom form och material. Lärosalar och administrativa utrymmen nås från skolvolymens kärna som även rymmer grupprum och arbetsytor för alla tillfällen. Genom siktlinjer och stora glasytor upplevs byggnaden som ljus och transparent.

Landskapsarkitektur med olika karaktär

Landskapsarkitekturen kopplar samman skolmiljön med den intilliggande naturen genom hårda stilrena ytor närmast byggnaden och mjuka böljande funktionella ytor från fasaden till naturmarken. Ytornas variation och utformning ger rumsligheter med olika karaktär i landskapet.

Certifierad med Miljöbyggnad Silver

Minerva Gymnasium är certifierad Miljöbyggnad Silver.

Foto: Felix Gerlach.

 

 

 

 

Utomhusgård vid Minerva Gymnasium
hörsal i Minerva Gymnasium
Interiör på Minerva Gymnasium
Minerva Gymnasium
Minerva Gymnasiums landskap