0 av 0 för ""

Moderna Museet – modernisering av belysningsanläggning

Uppdrag

Modernisering av belysningsanläggningen i Moderna Museet, Stockholm

Kund

Statens Fastighetsverk

Tid

2013-2020

Kompetens

Ljusdesign, installation

Plats

Stockholm

Nya visuella ljusupplevelser och energieffektivisering

Moderna Museet i Stockholm är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst. I museibyggnaden på Skeppsholmen, ritad av spanske arkitekten Rafael Moneo, är dagsljus och belysning integrerade i byggnadens arkitektoniska uttryck.

Statens Fastighetsverk gav Sweco uppdraget att uppgradera Moderna Museets belysningsanläggning och skapa förutsättningar för energieffektivisering – samtidigt som den ursprungliga gestaltningen skulle värnas och bevaras.

– Visionen var att tillföra ny teknik och samtidigt skapa nya visuella ljusupplevelser och bättre ljuskvalitet för optimal exponering av museets konstverk och arkitektur. Dagsljus och artificiellt ljus skulle samspela för att skapa en dynamisk ljusmiljö, vackra rum och en trivsam atmosfär, säger Lasse Dahlborg, Swecos ljusdesigner i projektet.

Moderna Museet utställningssal. Foto: Sten Jansin.

Moderna Museets restaurang med utsikt över Stockholm. Foto: Sten Jansin

Moderna Museet - verkstad för de yngre konstnärerna. Foto: Sten Jansin

Digitalt styrsystem

Projektet omfattade all belysning i Moderna Museet, en komplext utformad byggnad som omfattar totalt cirka 35 000 kvadratmeter. Ny teknik infördes – genom nyinstallation av armaturer, kontaktskenor, uppgradering till LED samt installation av ett heltäckande digitalt styrsystem, DALI/DMX, där alla komponenter är adresserbara. Styrsystemet möjliggör avancerad anpassning av ljuset och automatiserad övervakning av drift och energiåtgång.

Energieffektivisering ger miljonbesparing

Moderniseringen av museets belysningsanläggning resulterade i en omfattande energieffektivisering. När projektet slutfördes beräknades den totala energibesparingen uppgå till 872 MWh/år, vilket motsvarar en total driftkostnadsbesparing i miljonklassen på årsbasis.

Sweco medverkade under belysningsprojektets hela byggprocess – från projektering och installation fram till projektets avslut 2020. Moderna Museet var i drift under hela projekttiden.

Foto: Sten Jansin

Moderna Museet trappbelysning. Foto: Sten Jansin

Moderna Museet - toalettbelysning. Foto: Sten Jansin

Moderna Museet - korridor med utställningsmöjligheter. Foto: Sten Jansin