0 av 0 för ""

Moss Station

Moss station

Uppdrag
En attraktiv knutpunkt
Kund
Jernbaneverket
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, ljusdesign
Plats
Moss i Norge
Ansvarig arkitekt
Pekka Leppänen

En attraktiv knutpunkt med högre kvalitet

Huvudmålet för Moss Station är en väl fungerade knutpunkt som ger möjlighet till utveckling i framtiden. Swecos förslag innebär en luftig, ljus och estetiskt tilltalande byggnad som bjuder in och välkomnar resenärerna. Moss station ska bli en attraktiv knutpunkt och utformas med tilläggs-standard, det vill säga ha en standard utöver basstandard. Även en del funktioner så som kafé och kiosk finns här.

En förlängd och integrerad del av den lokala stadsbilden

Det nya stationsområdet är placerat i mötet mellan den sluttande terrängen i norr och öster samt hamnen i väster. Ovan den nya tågkulverten möter stationen staden på Reisetorget med plats för grönska, mötesplatser, cykelparkering och angöring. En vistelsetrappa leder från detta övre torg ned till Fjordtorget. Där kopplas stationsområdet samman med vattnet och även till en framtida ny stadsdel, Sjøsiden. Knutpunkten utvecklas som en förlängning och integrerad del av den lokala stadsbilden. Anläggningen är robust utformad och tänkt vara flexibel inför framtidens nya rörelser och byggnader i staden.

Till stationsområdet hör flera delar som tillsammans tillgodogör god access till tågen. Förutom stationsbyggnaden hör även en gång- och cykelbro till anläggningen. Bron korsar plattformarna och skapar god tillgänglighet till tågen från Fjordveien och hamnen, samt binder ihop cykelstråken på var sida spåren. På bron finns plats att parkera sin cykel, biljettautomater och bänkar att vila på. Plattformarna erbjuder även tak som skyddar resenärerna mot nederbörd, vind och sol.  Från bron når man plattformarna via trappor och hissar. Målet har varit att få plattformarna så långt norrut som möjligt för att skapa närhet till Moss centrum och den nya stationsbyggnaden.

Nedre torg Moss Station