0 av 0 för ""

Ett multifunktionshus i en ny stadsdel

Uppdrag

Projektledning samt gestaltning och projektering av utemiljö

Kund

Gavlefastigheter AB Gävle Kommun

Plats

Gävle

Status

Avslutat

När den nya stadsdelen, Södra Hemlingby, i Gävle behövde förses med samhällsservice fick förskola, skola och äldreboende samlas i samma hus. Sweco har stått för projektledning och landskapsarkitektur för den nyskapande byggnaden, vars olika delar kan samverka och dra nytta av varandra.

Möten över generationsgränserna i multifunktionshuset

De olika verksamheterna i Hemlingborg delar flera ytor, exempelvis personalrum, storkök och idrottshall, men även funktioner som vaktmästare och sjuksköterska samutnyttjas. förhoppningen är att barnen och de äldre ska kunna mötas över generationsgränserna – men också att uppnå hållbarhetsvinster genom att spara på resurserna genom de husgemensamma funktionerna.

 

 

”Vi har i projektet från tidigt skede arbetat för att ge verksamheten bra möjligheter att kunna mötas på bästa sätt inom fastigheten. Nu när verksamheterna är igång har jag inom en timme träffat ett barn som vill visa hur duktiga de är på fotboll för att sedan höra att en förskolepedagog efter sin arbetstid går upp till äldreboendet för att vara trubadur. Det värmer i hjärtat.”– Tobias Bergström, projektledare på Sweco.

Hållbart träbyggnadsprojekt

Hemlingborg är miljöcertifierat enligt Miljöbyggnad Silver (Guld i energi) och projektet, som omfattar 18 000 kvadratmeter, beskrivs som ett av landets största träbyggnadsprojekt.

– Det har varit givande att få arbeta med hållbart material och att kunna anpassa under byggandet. Vi har varit med från tidigt skede och exempelvis testat hållbarhet på fasadmaterialval, säger Tobias Bergström.

Vann titeln Årets bygge

Hemlingborg vann Byggindustrins utmärkelse Årets bygge i kategorin samhällsfastigheter på Construction summit i mars 2024.

Juryns motivering:

I hård konkurrens drog en sympatisk vision det längsta strået. Projektet har i praktiken omsatt vad de flesta av oss bara pratar om – att skapa en gränsöverskridande plats för både gammal och ung. Och när även samverkansformens styrka låter entreprenören byta till mer hållbart material, ja då står både vi och gävleborna som vinnare 2024. Vinnare i kategorin samhällsfastigheter är Hemlingborg.

Ett samverkansprojekt som klarade utmaningarna

Arbetet med Hemlingborg pågick under pandemin, något som bjöd på extra utmaningar i samverkansprojektet där många aktörer var inblandade.

– Vi har lyckats samarbeta och lösa de utmaningar vi haft på ett effektivt sätt. Pandemin gjorde att det blev utmanande, men också utvecklande. Vi har haft bra människor i projektet, som har bidragit till att vi kunde skapa denna gränsöverskridande plats för gammal och ung, som juryn i Årets bygge beskrev det så bra, säger Tobias Bergström.