0 av 0 för ""

Tariffanalys för Nacka Energi

Uppdrag

Ta fram analys för eltariffer

Kund

Nacka Energi

Status

Färdigställt

Kompetens

Energimarknadsanalytiker, energimarknadsexpertis, sakkunnig nätreglering

Plats

Nacka

Analys gav bra underlag för effektivare nätdrift

Nacka kommun växer, vilket innebär att fler bostäder behöver försörjas med el. Kommunen har därför sett ett behov av effektivare nätdrift och att segmentera kundgrupper för att möta rådande lagar.

I det tariffanalysarbete som Sweco hjälpt Nacka Energi med har bl a ingått att analysera timdata, vilket skapade en nuvärdesbild av de tariffer som då användes. Med tariffanalysen som grund har en plan kunnat tas fram och Nacka har nu tagit steget att införa nya effekttariffer som bidragit till effektivare nätdrift.

Tariffprojektet med Sweco präglades av ett lyhört samarbete, där konsulterna proaktivt vägde våra önskemål mot rådande regelverk. Trygghet och hög leveranskvalitet från början till slut.

– Mikael Eriksson, controller Nacka Energi.

 

 

Copy link
Powered by Social Snap