0 av 0 för ""

Nacka Strand

Uppdrag

Klimatsmart betong vid Nacka Strand

Kund

Nacka kommun

Status

Avslutat: 2019-2022

Kompetens

AMA-redaktör, Anläggningskonstruktion, Arkitektur, Tillgänglighet, Landskap, Geoteknik, Geohydrologi, Berg, Belysning, Dagvatten, Väg/Gata, Datasamordning, VA, LSO, Mätteknik, Miljö, Uppdragsledning, Riskanalys, Projekteringsledning, Produktionsplanering, Kalkyl

Plats

Nacka Strand

Sweco möjliggör för användandet av klimatsmart betong vid Nacka Strand

Vid Nacka strand har Nacka kommun beslutat att allmänna anläggningar så som vägar, byggnadsverk, landskap, VA mm. ska förbättras. Sweco har anlitats för att projektera för utförandeentreprenad av dessa allmänna anläggningar. I uppdraget ingår också detaljprojektering av stödmurar till en dagvattendamm och det var kopplat till detta som Swecos experter identifierade en möjlighet att använda en mer klimatsmart betong och på det sättet reducera projektets totala klimatpåverkan.

Sweco föreslog en betong med cementtyp som heter CEM II-B vilket innebär en inblandning av 21-35% flygaska, slagg eller andra tillsatsmaterial. På det sättet reduceras betongens klimatpåverkan med mer än 20% jämfört med vanlig betong som används vid den här typen av uppdrag. Vidare har Sweco också ställt krav armeringsstål med CO2 utsläpp med max 0,75 CO2/kg.

Denna betongtyp är relativt ovanlig men genom en konstruktiv dialog med Nacka kommun skrevs denna betongtyp in som krav för byggnation av stödmurarna och prefabricerade betongelement så som trappor, fundament och brunnar. Projektet är tidigt ute med denna typ av lösning och kan förhoppningsvis bli ett föredöme för användande av mer klimatvänlig betong kopplat till anläggningskonstruktioner.

Från Sweco har en rad kompetenser bidragit inom anläggningskonstruktion, AMA-redaktör, arkitektur, tillgänglighet, landskapsarkitektur, geoteknik, geohydrologi, berg, belysning, dagvatten, väg/gata, datasamordning, VA, LSO, mätteknik, miljö, uppdragsledning, riskanalys, projekteringsledning, produktionsplanering och kalkyl.