0 av 0 för ""

Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden

Uppdrag
Norra Djurgårdsstaden
Kund
Stockholm Stad. Stockholm vatten. Fortum. Svenska bostäder. AP Fastigheter. Peab. Vasakronan. Einar Mattsson Bygg. Trafikkontoret. Järnhusen
Status
Planerat färdigställt till 2030
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, miljö- och vattenteknik, samhällsanalys, strategi, projektledning, IT för samhällsutveckling, installation
Plats
Stockholm

Norra Djurgårdsstaden – ny stadsdel med klimatfrågan i fokus

Swecos uppdrag i Norra Djurgårdsstaden är omfattande och innehåller många delar som ligger i linje med Swecos övergripande mål. En ny stadsdel med 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser växer fram. Swecos experter är med och planerar stadsdelen Norra Djurgårdsstaden utifrån social hållbarhet och energismarta lösningar med klimatfrågan i fokus.

Industriområden blev bostäder

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Hjorthagen i norr, över hamnområdet, till Loudden i söder. Här, i ett av Stockholms bästa lägen, planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. Utvecklingen sker till stor del på områden som tidigare använts för gasproduktion och andra industriverksamheter.

Hamnens verksamhet moderniseras och koncentreras till pirerna och container- och oljehanteringen flyttas från området. Det frigör landytor som är betydelsefulla för genomförandet.

Prisat världsunikt projekt inom hållbar stadsutveckling

Det här är ett världsunikt projekt inom hållbar stadsutveckling som fått internationella priser och Swecos insatser har starkt bidragit till de framgångarna.

Klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel

Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade områden. De övergripande ekologiska målen är en klimatanpassad och fossilbränslefri stadsdel 2030 där koldioxidutsläppen understiger 1.5 ton per person och år till 2020. Planeringen startade redan i början av 2000-talet, och utvecklingen kommer att pågå under många år och i flera olika etapper. Området planeras vara fullt utbyggt omkring 2030.

Källa: Stockholms Stad och Dynagraph

Källa: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Källa: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB Norra DJurgårdsstaden
Källa: Aaro Designsystem
Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden
Källa: CA Fastigheter
Bild: CA Fastigheter_Norra Djurgårdsstaden