0 av 0 för ""

Coulmn block – This block is empty
kontorsbyggnad M4 Hässleholm

Norra station M4

Skede
Förslagshandling, bygglov, FFU och hyresgästanpassning
Kund
HIBAB
Färdigställt
2022
Kompetens
Arkitektur
Plats
Hässleholm
Ansvariga arkitekter
Johan Ahlquist (UL) och Andreas Svenning

Nytt huvudkontor till Skånetrafiken i Hässleholm

En ny miljöcertifierad kontorsbyggnad utformad av Swecos arkitekter står nu färdig på Norra stationsområdet i Hässleholm. Byggnad M4 utgörs av tre plan plus källare och har utformats enligt ett aktivitetsbaserat arbetssätt, hyresgästanpassad för Skånetrafiken. Här möts ute och inne i en utformning som smälter väl in i områdets samlade gestaltning.

Norra station M4 – en naturlig del av området

M4 knyter an till områdets dominerande byggnadstypologi som togs fram i ett planprogram 2005, där byggnadsvolymerna utförs som smala magasin med hög taknock. Fasad och tak är utförda i bandtäckt zinkplåt som löper till synes obruten över takfoten och sedan möter sockelvåningen i betong i ett effektfullt formspråk som delas med andra byggnader i området.

Den långa byggnadsvolymen bryts av genom höga uppglasade partier som markerar trapphus åt söder och paus-/mötesrum åt norr. Detta delar in fasaden i tre delar och ger byggnaden en distinkt rytm och symmetri. Gavlarnas stora glaspartier är utförda med en kraftig mittpelare och smala höga sidopelare som ger byggnaden en tydlig karaktär samtidigt som dess interna liv aviseras mot staden och stationsområdet. Pelarnas plåt följer med från fasaden till den invändiga gestaltningen i de stora gavelrummen.

Ute möter inne i kontor med flexibla lösningar

Det nya kontoret om totalt 4500 kvm är designat för upp till tolv hyresgäster och utrymmen som trapphus och pentryn är flexibelt utformade för att vid behov kunna fungera för fler hyresgäster. Interiört möts ett mjukt och hårt formspråk. Stomstabiliserande väggar av betong i trapphusen och inne i kontorsytorna har lämnats obehandlade. Den råa betongytan och fasadplåten som fått leta sig in kontrasteras av rundade väggar klädda med ribbor i ljus ask inne i byggnaden. I de stora paus-/konferensrummen möts träribbor i taket och indragna undertak. Detta ger höga fönster som släpper in ljus långt in i rummen. Träribborna i taket blir ett varmt inslag både inne i byggnaden och i gaturummet utanför samtidigt som bjälklagskanten kunnat minimeras i fasaden genom det indragna undertaket.

Utblickar, ljusinsläpp och kopplingen till gaturummet utanför och stationsområdet i stort har varit viktiga delar i designen av M4. Alla våningsplan har fri siktlinje från gavel till gavel och alla ytor för paus och återhämtning har generösa utblickar över staden. På entréplan skjuter uppglasade burspråk ut i gaturummet och bidrar till att binda samman de inre och yttre rummen. Den goda kopplingen till gaturummet innebär att Skånetrafikens jourverksamhet bidrar till ett levande område dygnet runt, alla dagar i veckan.

Rum i rummet

Stor vikt har lagts vid att skapa rum i rummen och dela av ytorna i de öppna kontorslandskapen, bland annat genom att placera mötesrum på strategiska platser. Lokalerna har utformats för ett aktivitetsbaserat arbetssätt med olika delar för samarbete, kreativitet och tyst/koncentrerat arbete. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver.

Foto: Felix Gerlach
Foto: Andreas Svenning

kontor M4 Hässleholm
kontor m4
kontorsbyggnad M4 Hässleholm
kontorsbyggnad M4 Hässleholm