0 av 0 för ""

Ett av Europas största sjukhusbyggen

Uppdrag

Ett nytt universitetssjukhus

Kund

Skanska, Locum

Status

Färdigställt med förnyade deluppdrag

Kompetens

Projektledning, industriteknik, installationskonsulter, logistik, miljö och infrastruktur.

Plats

Solna

Modernt, miljöcertifierat sjukhusbygge i världsklass

Nya Karolinska i Solna är med sina 320 000 kvadratmeter ett av Europas största byggen. Sweco har bidragit från starten 2009 med i stort sett alla projekterande discipliner.

Uppdraget har handlat om allt från att konstruera stomme och lägga grund under mark till att installera rör, el och ventilation. Uppdraget har också handlat om att få alla system för teknik och logistik att kommunicera med varandra för att kunna skapa en bra och säker vård. Funktioner som tvätt- och avfallsanläggningar, sopsug, automatiska truckar, hissar och rulltrappor måste fungera tillsammans på ett bra sätt.

Tekniska och energioptimerade lösningar i framkant

Sjukhuset har även ett nytt rörpostsystem – ett milslångt rör som löper genom byggnaden – genom vilket prover, blod och läkemedel kan skickas.

Höga energimål har genomsyrat det enorma sjukhusprojektet. Nya Karolinska når högsta klass i Miljöbyggnad och är även LEED Gold-certifierat. Sjukhuset har byggts energieffektivt för att bli långsiktigt hållbart, och lokalerna är anpassade för att de ska kunna förändras i takt med att nya behandlingsmetoder och teknik utvecklas.

Sedan de nya sjukhusbyggnaderna stod klara har Sweco löpande arbetat med flertalet utredningar, anpassningar och ombyggnationer. Vårdavdelningar har anpassats för nya behov, exempelvis har flertalet förändringsprojekt genomförts för att möta nya behov kopplade till pandemin 2020-2021.

De flexibla lokalerna är anpassade för att kunna möta nya behov.

Sjukvårdsavdelning