0 av 0 för ""

Virtuell stadsmodell av Kiruna

Uppdrag

Flytt med hjälp av Swecos virtuella modell

Kund

Kiruna kommun

Status

Pågående

Kompetens

IT, Infrastruktur, energi, installation, byggkonstruktion, vatten- och miljö, industri, projektledning

Plats

Kiruna

Relaterat innehåll

Nyhet

Sweco har skapat en virtuell stadsmodell av nya Kiruna

I jätteuppdraget projekterar Sweco omfattande delar av stadens infrastruktur, energiförsörjning och vattentillgång. För att få helhetsperspektiv och stötta samhällsutvecklingen har Sweco skapat en virtuell stadsmodell för en mönsterstad i ett arktiskt klimat. I den visualiseras framtidens Kiruna som en hållbar och sammanhängande stad där naturen aldrig är längre än tre kvarter bort.

Virtuell stadsmodell för samtliga aktörer

Genom den virtuella stadsmodellen kan de inblandade aktörerna analysera, samordna, visualisera och planera framtidens Kiruna. Sweco tillhandahåller en smart stadsmodell där dataflöden och information kan användas för att skapa nytta för medborgare, politiker och näringsliv.

Uppdraget påbörjades 2013 sysselsätter konsulter inom transportinfrastruktur, energi, installation, byggkonstruktion, vatten- och miljö, industri, projektledning samt digitala lösningar.