0 av 0 för ""

NYPS-V, Nya psykiatrilokaler i Västervik

Uppdrag

Nybyggnation av psykiatriavdelningar i nio plan

Plats

Västervik

Kompetenser

Projekteringsledning, installation, geoteknik, byggkonstruktion

Kund

Skanska i samverkan med Region Kalmar Län

En klimatsmart vårdbyggnad för framtiden

Psykiatrins lokaler vid Västerviks sjukhus var spridda över hela sjukhusområdet och inte längre ändamålsenliga. Man beslöt därför att en ny 9-våningars byggnad skulle utformas. Den nya byggnaden kommer inhysa psykiatrisk öppen- och slutenvård, barn- och ungdomspsykiatri, psykiatrisk akutvård samt lokaler för rättspsykiatri. Utöver detta kommer förvaltningsrätten ha utrymmen i byggnaden och det planeras också för en ambulanshall, en multihall och ett gym. Den vackra utformningen av foajén har inspirerats av John Bauers skogar och konstnären Alvar Aalto.

Att samla den psykiatriska vården på det här sättet har redan gjorts i systerprojekten NYPS-K och NYPS-O med lyckat resultat i Kalmar och Oskarshamn.

 

  • Byggnadens fasad påminner om grekiska kolonner och är en matrisgjuten prefabbetong med ingjutet glaserat tegel.

    – Niklas Carlborg, projekteringsledare

Klimatbesparingar på över 2 500 ton CO2e

Sjukhus anses generellt vara klimatbelastande byggnader med mycket betong och stål. Sjukhus och vårdbyggnader har omfattande högteknologisk utrustning och dessutom en verksamhet som pågår dygnet runt, året om. För att minska klimatavtrycket är en hög energiprestanda viktigt. I det här projektet har man arbetat med prefab-stomme i klimatförbättrad betong. I kombination med de optimeringar som gjordes på grund och stomme för betong och stål sparade projektet stora klimatutsläpp.

Med riktkostnadskalkylerna och produktionskalkylen som underlag gjordes klimatkalkyler – och resultatet visade på imponerande 2 500 ton sparade koldioxidekvivalenter. Även projektekonomin påverkades positivt av de klimatsmarta valen.

Sweco har bidragit med projektering av systemhandling och bygghandling genom projekteringsledning och projekteringskompetenser avseende konstruktion, glaskonstruktion, energi- och miljö, geoteknik, sprinkler och hissprojektering.

NYPS-V i siffror

9

 våningar

24500

 kvm

2584495

 kg CO2e besparing i utsläpp

Pandemin satte ljuset på effektiva digitala arbetssätt

När projektet startades pågick pandemin och Sverige levde under starka restriktioner. Därför var det svårt att arbeta med traditionell projektstudio och hela projekteringen av systemhandlingen fick därför genomföras med digitala arbetssätt. När projektet sen gick vidare in i bygghandlingsprojektering och restriktionerna från Folkhälsomyndigheten hävdes, gjorde man ändå valet att fortsätta med det framgångsrika digitala arbetssättet. Ca 600 utredningspunkter följdes enkelt upp systematiskt med hjälp av en Sharepointlösning och de digitala mötena ledde till effektivare leveranser.