0 av 0 för ""

Om- och tillbyggnad av Söndrums församlingsgård

Uppdrag

Om- och tillbyggnad av Söndrums församlingsgård

Ansvarig arkitekt

Margareta Diedrichs

Plats

Söndrum

Kompetens

Arkitektur

En plats där gemenskap, tro och hållbarhet smälter samman

I hjärtat av samhället Söndrum hittar vi Söndrums församlingsgård som nu genomgått en stor förvandling för att möta dagens behov. I en inbjuden arkitekttävling valdes vårt förslag Bygatan ut som det vinnande bidraget. Värdeorden Välkomnande, Gemenskap, Trovärdighet och Funktionalitet var grundpelare för förslaget. Och tävlingens resultat, det kan vi nu tillsammans kika in i. En unik plats där gemenskap, tro och hållbarhet smälter samman.

Söndrum interiör
Söndrum interiör

Det vinnande tävlingsförslaget – Bygatan

Det började som en vision från beställaren om att omdefiniera och förnya församlingsgården för att bättre möta dagens krav och behov. Genom en inbjuden tävling utnämndes Swecos ”Bygatan” som det vinnande konceptet där starka värdeord och spännande kontraster mellan gammalt och nytt utgjorde kärnan för gestaltningen. Söndrums församlingsgård invigdes sommaren 2023 och blev 2023 års vinnare av Halmstads Arkitekturpris.

Juryns motivering:

Söndrum-Vapnö församling har berikats med en ny ljus och modern samlingsplats vars gestaltning tar sitt avstamp i platsens höga kulturhistoriska värden. Den vackert restaurerade Staffanssalen har fått dirigera placering och utformning av nya tillägg. Runt en ny välkomnande entréhall grupperar sig Staffanssalen samt på en lekfullt och funktionellt sätt nya enkelt utformade byggnadsvolymer som innehåller lokaler för barn och unga, för musik och undervisning samt för personal. Interiört accentueras Staffanssalens gedigna stenmur av ett väl placerat ljusinsläpp samt av kontrasterande lätta, blanka och ljusa material som lyfter upplevelsen där gammalt möter nytt

Det har varit ett intressant projekt med en unik byggnad att utgå från. Vi jobbade tillsammans med stort engagemang från beställaren och den skickliga byggentreprenören vilket inte bara resulterade i en fin byggnad utan också i en plats som fångar besökarnas hjärtan, det märker vi i alla positiva vitsord.
– Margareta Diedrichs

Församlingsgården – en mötesplats för hela samhället

Söndrums Församlingsgård är inte bara en plats för andakt; det är en levande mötesplats för hela samhället. Den gamla Staffanssalen omvandlades till en samlingssal medan tre nya volymer växte fram för att husera barnverksamhet, musik- och körlokaler, samt kök och kontor. Dessa element knyts samman genom en glasad länk, en förlängning av församlingsgårdens själ som nu är församlingshemmets vardagsrum och café. Social hållbarhet var en viktig faktor för byggnadsprojektet. Församlingsgården är en mötesplats för hela samhället, kyrkan har sin verksamhet här men också föreningar, möten, konferenser, skolavslutningar och konserter tar plats.

Arkitektur och gestaltning

Sweco har i uppdraget jobbat med arkitektur, yttre miljö, landskap, ljusdesign och akustik. Förutom ledorden Välkomnande, Gemenskap, Trovärdighet, och Funktionellt var det kontrasterna mellan det gamla och det nya, det tunga och det lätta, som formade gestaltningen. Valet av rätt material var viktigt, en rustik naturstenssockel möter mjuka träbyggnader med cederträpanel. Ljusslitsar i taket släpper varsamt in ljus på den gamla fasaden och skapar en fin stämning där historia och nytänkande syns sida vid sida.

Söndrums Församlingsgård är en levande berättelse om förändring, gemenskap och en framtid där tradition och innovation går hand i hand. Välkommen att upptäcka ”Bygatan” och vara en del av denna inspirerande resa.

Söndrum församlingsgård terrass
Två soffor och pallar vid fönstret