0 av 0 för ""

Närbild på Järfälla översiktsplan

Översiktsplan Järfälla – nu till 2030

Uppdrag
Kommunomfattande översiktsplan för Järfälla
Kund
Järfälla kommun
Uppdragsperiod
2011-2014
Kompetens
Arkitektur, miljö och infrastruktur
Plats
Järfälla Kommun
Ansvarig arkitekt
Susanne Bäckström

Kommunomfattande översiktsplan för Järfälla av Sweco

 Swecos uppdrag har inneburit att bistå Järfälla kommun som projektledare i kommunens projektorganisation i arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan, med ett processupplägg som bygger på SymbioCity-konceptet. Sweco har varit med i hela processen, från initiering till beslut om antagande av översiktsplanen och har haft ett nära samarbete med kommunens tjänstemän samt ansvarat för att ta fram alla handlingar till översiktsplanen inklusive miljöbedömning.

 Järfälla – en växande kommun som blir mer tillgänglig

Järfälla är en expansiv kommun som i RUFS 2010 är utpekad som en av de regionala stadskärnorna där man räknar med att upp till 30 000 nya invånare ska bo och leva år 2030. Stora infrastruktursatsningar såsom utbyggnad av Förbifart Stockholm, renoveringar längs E18, Mälarbanans nya stationsläge i Barkarby samt planerad ny tunnelbana till Barkarby, gör Järfälla till en av Stockholms mest tillgängliga kommuner.

Stor vikt på dialogprocesser

Sweco har bistått Järfälla kommun som projektledare i arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan.

En dialog genomfördes med kommuninvånare, näringsliv och remissinstanser med olika framtidsbilder för Järfällas utveckling till 2030. Viktiga principfrågor och utmaningar i projektet har varit hur Järfälla ska växa i förhållande till sina värden och hur området ska utvecklas i en hållbar riktning. Unikt i översiktsplanesammanhang har varit den integrerade arbets- och förankringsprocessen. En kontinuerlig dialogprocess med politiker och tjänstemän har skett för att ta fram basen till de strategiska översiktsplanedokumenten, såsom nyckelfrågor/utmaningar, inriktnings- och effektmål, framtidsbilder samt den samlade rumsliga utvecklingsstrategin. Detta upplägg har lett fram till en större samsyn kring de stora frågorna i Järfällas framtida utveckling.

Samtidigt som infrastrukturen möjliggör en stor bebyggelseutveckling ingår stora ytor av Järfälla i den regionala grönstrukturen, med Järvakilen och Görvälnkilen.

Översiktsplan Järfälla från nu till 2030
Översiktsplan Järfälla