0 av 0 för ""

Duveds skola sett utifrån

Parken vid Malmö Live

Uppdrag
En ny utemiljö vid konferensanläggningen Malmö Live
Kund
Malmö Stad
Färdigställt
2014
Plats
Malmö
Kompetens
Landskapsarkitektur, konstruktion och markanläggning
Ansvarig landskapsarkitekt
Lisa Torpel tillsammans med Maria Arborgh

Swecos landskapsarkitekter utformar parken vid Malmö Live

 På uppdrag av Malmö stad har landskapsarkitekter utformat parken i anslutning till hotell-, konsert- och konferensanläggningen Malmö Live. Visionen har varit att skapa ett gemensamt vardagsrum och mötesplats för stadens invånare och besökare.

En grön oas i ett centralt läge

I nära samarbete med SLA och Malmö stad har Sweco utformat utemiljön till Malmö Live. På ett av stadens mest eftertraktade lägen har man nu skapat en grön oas för allmänheten. Platsen har ett centralt läge i staden, mellan stadskärnan, Västra hamnen och Malmö Centralstation, vilket gör platsen till en knutpunkt. Eftersom den utsätts för ett högt tryck av besökare har man arbetet för att skapa en tålig miljö som håller över tid samtidigt som den ger ett inbjudande intryck.

Goda förutsättningar för biologisk mångfald

Visionen har varit att skapa ett gemensamt vardagsrum och mötesplats för både boende och besökare i Malmö. Här blandas torgrum och park för att ge en känsla av ett grönt men samtidigt urbant stadslandskap. Tanken är att den som besöker platsen ska uppleva det som att gå i en skog på vissa delar medan andra delar öppnar upp för soldyrkare. Ett stort urval av växter skapar dessutom goda förutsättningar för en anläggning med biologisk mångfald inne i staden.

Swecos arbete med konferensanläggningen Malmö Live

För den intilliggande hotell-, konsert- och konferensanläggningen Malmö Live har Swecos byggkonstruktörer ansvarat för projektering av systemhandlingarna för hela stommen och ansvarade även för bygghandlingsprojekteringen av konserthusdelen.

Konst ingraverat i gångstigen av konstnären Karolina Erlingsson

Ingraverat i gångstigen är den konstnärliga gestaltningen Minnenas hav, utformad av konstnären Karolina Erlingsson.

 Foto: Linnea Svensson Arbab

Text i asfalten i parken
Torg vid Malmö live
Sittbänk vid Malmö live
Nattbild på torget vid Malmö live