0 av 0 för ""

Nordanby äng

Parkflygeln och Nordporten i Nordanby äng, Västerås

Uppdrag
Två nya bostadshus i Västerås
Kund
Mimer
Färdigställt
2017
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
Sebastian Fors
Ansvarig landskapsarkitekt
Matthew Wilcox

Bostadshus med fasader i trä och tegel

I Västerås nya stadsdel Nordanby Äng har Swecos arkitekter utformat två av bostadshusen. Parkflygeln som utformats med en fasad i cederträ och Nordporten i tegel och trä.

Parkflygeln –länkar ihop omgivningens bebyggelsehöjder och natur

Precis vid en av Västerås mest trafikerade infarter vid Nordanby Äng ligger flerbostadshuset Parkflygeln, en 120 meter lång byggnad med 62 hyresrätter. Huset är en viktig pusselbit när hela området, som tidigare utgjordes av betesmark, görs om till en ny stadsdel. Swecos uppdrag har inneburit att utforma ett flertal bostadshus i området samt landskapet.

Genom sin böjda form skapar Parkflygeln en fond för området och en lugn parkmiljö. Syftet har varit att utforma en karaktäristisk byggnad som länkar ihop omgivningens bebyggelsehöjder och natur. Fasaden är i cederträ och genom balkongfronter i varierande kulörer tar man ner skalan. Varje trapphus har tre lägenheter per plan där samtliga får inglasad balkong mot gården. Totalt erbjuds de boende nio olika lägenhetstyper mellan 49–105 kvadratmeter. I utformningen av lägenheterna har Swecos arkitekter fokuserat på att skapa yteffektiva rum som kan användas för olika ändamål beroende på behov.

Miljöbyggnad Silver

Visionen har varit att uppnå Miljöbyggnad Silver. I hållbarhetsarbetet har man valt att arbeta med robusta och gedigna material som håller över tid samt attraktiva cykelrum som uppmuntrar till hållbart resande. Här har man också skapat vistelseytor som ska främja möten mellan de boende, en gammal lada är omgjord till ett växthus och dagvatten fördröjs i en damm som även blir hem till växt- och djurliv.

Nordporten – Ett arkitektoniskt koncept

Nordporten är det sista huset på Nordanby Äng och stod klart våren 2018. Bostadshuset rymmer cirka 50 hyresrätter om två till tre rum och kök. Det arkitektoniska konceptet präglas av en legoinspirerad enkelhet med fasader i tegel ut mot gatan. Mot gården och parken öppnar huset upp sig med generösa balkonger och fasader i trä som knyter an till intilliggande Parkflygeln.

Foto: Tim Meier

 

Balkonger i härliga färger
Nordanby äng bostadshus
Gavel på bostadshus
Gavel på Nordanby äng
Innergård vid Nordanby äng
Nordanby äng sett från gata
Nordanby äng i nattljus