0 av 0 för ""

Fjärrkyla i Indien

Uppdrag

Föreslå fjärrkylsystem för hållbar utveckling av indiska städer

Uppdraget är ett samarbete med Smart City Sweden – in India

Status

Färdigställt

Kompetens

Projektledning, installationskonsulter, energiexperter

Plats

Pimpri, Indien

Swecos erbjudande inom installation

Installation

Fjärrkyla för smarta städer i Indien

Tillsammans med Smart City Sweden – in India, tar Sweco fram förslag på fjärrkylsystem till staden Pimpri i Indien. Uppdraget är ett led i att Indien satsar på att utveckla 100 smarta och hållbara städer.

Indien har som mål att utveckla 100 smarta städer under fem år, med fokus på hållbara lösningar inom energi- och miljöteknik. Sverige är ett av sex länder som Indien samarbetar med i satsningen och i samband med detta bildades Smart City Sweden – in India, som Sweco är en del av.

Hållbar energi- och miljöteknik i Indien

Under våren 2018 har Sweco genomfört en förstudie för att undersöka möjligheterna att göra staden Pimpri, där ett 20-tal svenska företag redan finns etablerade, till en smart och hållbar stad. Utifrån förstudien vill Indien gå vidare med att planera för ett fjärrkylsystem till stadens 95 hektar stora utställningsområde. Fjärrkyla används exempelvis till kylrum eller luftkonditionering.

Swecos uppdrag omfattar att föreslå ett fjärrkylsystem för utställningsområdet ”Pune International Exhibition and Convention Centre”. Genom att använda kylmedel och energikällor med låga utsläpp är ambition att utställningscentret ska bli helt koldioxidneutralt.