0 av 0 för ""

Polishus i Kalmar

Polishus Kalmar

Uppdrag
Polishus med höga krav på säkerhet och integritet
Kund
PEAB Sverige
Färdigställt
2009
Kompetens
Arkitektur
Plats
Kalmar
Ansvarig arkitekt
Jörgen Hansson
Storlek
12 600 kvm BTA

Höga krav på säkerhet och integritet

I ett polishus måste höga krav på säkerhet och integritet kunna kombineras med att polisen upplevs som en tillgänglig myndighet för allmänheten. Det innebär en komplex uppgift för Swecos arkitekter när de arbetade med Kalmars nya polishus. Byggnaden är idag uppskattad av besökare, förbipasserande och de som jobbar där.

Sweco fick uppdraget efter en vunnen arkitekttävling

Sweco fick uppdraget efter att ha vunnit en arkitekttävling och har även projekterat luft och VS-installationer i huset. Polishuset är uppbyggt kring två innergårdar, en hårdgjord trafikgård och en ”oas” med planteringar och möjlighet till utevistelse.

Polishusets utformning

Intill de två gårdarna löper ett huvudsakligen internt kommunikations- stråk tvärs igenom byggnaden. Huset har en höghusdel med fasadpanel av cederträ och grafiska illustrationer samt en låghusdel av betong- element med inslag av grafisk betong för att ge byggnaden intressanta fasader runtom. Byggnaden innehåller bland annat arrestavdelning, skjutbana, förhörsrum, kontorslokaler, LKC, garage och sporthall.

Säkerhetszoner

Huset är även indelat i säkerhetszoner vilket gör att det inte är lika ”fritt fram” för allmänheten när de väl har kommit in.

Polishus i Kalmar
Gavel på polishus
Detaljbild av fasad i trä
Polishus i Kalmar sett från gatan
Passage under byggnad
Väg med grönska framför Polishus i Kalmar
Polishus upplyst under natten