0 av 0 för ""

Ny anläggning för hållbara avfallslösningar

Uppdrag

Projektering av produktionsanläggning

Kund

Ragn-Sells

Status

Pågående

Kompetens

Byggkonstruktion, installation, arkitektur, vatten och miljö, mark, akustik, visualisering, energiberäkningar, brand- och riskteknik

Plats

Högby torp, Stockholm

Relaterat innehåll

Byggkonstruktion

Cirkulära flöden gör att salter, askrester och vatten återanvänds

Ragn-Sells bygger en ny produktionsanläggning för tvättning av flygaska och utvinning av salter vid Högbytorp, nordväst om Stockholm. Sweco ansvarar för projekteringen. Anläggningen möjliggör nya cirkulära lösningar för avfallshantering och vattenrening och kommer att behandla 130 kiloton flygaska per år. Anläggningen beräknas vara i drift under 2021. 

Flygaska uppstår vid förbränning av avfall och innehåller bl a tungmetaller och klorider. I den nya produktionsanläggningen kommer flygaska att tvättas och salter att utvinnas som kaliumklorid, natriumklorid, kalciumklorid och ammoniaklösning. Dessutom återstår en ren askrest efter tvättningen. Denna kan t ex användas för att ersätta kalksten i cementindustrin. Processen gör att salterna och askresten återförs till samhället och att vattnet som används renas och återanvänds. Sweco kommer att leverera ett helhetskoncept av konstruktionstjänster och projekteringsledning. 

Sweco bidrar med mångdisciplinär expertis

Swecos uppdrag består av att projektera den nya anläggningen och bidrar med en bred uppsättning experter inom alltifrån byggkonstruktörer, installationskonsulter, arkitekter, vatten- och miljökonsulter och markkonsulter.