0 av 0 för ""

Restaurang Ripan, Trillevallen

Restaurang Ripan, Trillevallen

Uppdrag
Backrestaurang med utblickar över landskap och skidbacke
Kund
Trillevallens högfjällshotell
Färdigställt
2012
Kompetens
Arkitektur, Inredningsarkitektur, Installation och Anläggning
Plats
Trillevallen
Ansvarig arkitekt
Hans Aldefelt tillsammans med Eli Larsdotter Brynhildsvoll, Ernst Norenius, Mats Aldefelt, Kennet Strand och Karin Bellander

En restaurang mitt i backen med vacker utsikt över landskapet

Restaurang Ripan ligger mitt i backen i högfjällsområdet Trillevallen. Uppdraget för Swecos arkitekter har inneburit att gestalta och projektera den nya backrestaurangen med utblickar över landskapet och backen.

Designkoncept från årstidernas skiftningar och kontrast samt fjällandskapet

På uppdrag av Trillevallens högfjällshotell har Sweco utformat en ny backrestaurang, ett tvåvåningshus som förutom restaurang även rymmer värmestuga, personalbostäder och skidshop. Designkonceptet utgår från årstidernas skiftningar och kontraster samt fjällandskapet. Visionen har varit att skapa en enkel träbyggnad där stort fokus har lagts på detaljerna.

Inredning som återspeglar naturen

Byggnadens karaktär framträder inne i restaurangen där konstruktionerna är synliga och takhöjden sträcker sig upp till nocken. Tak och väggar är klädda med ljus slät panel i varierande bredder och riktningar, där den synliga trästommen återspeglar till trädens grenar och mörka siluetter. Bardiskens front är i oljebränd plåt med släta mönster av fjällbjörkens grenar. Även inredningens färgtoner återspelar till naturen.

Foto: Tim Meier

Interiör av restaurang Ripan
Matsalsdel i restaurang Ripan
Gavel på restaurang Ripan
restaruang i skidbacke