0 av 0 för ""

Jönköping bygger nytt modernt badhus

Uppdrag

Projekt- och byggledning samt arkitektonisk utformning av ny badanläggning

Kund

Jönköpings Kommun

Status

Pågående

Kompetens

Projekt-, projekterings- och byggledning, arkitektur, installationssamordning, hållbarhetssamordning, BIM-samordning, kalkylering

Plats

Jönköping

Nytt modernt badhus med många faciliteter

En ny sim- och badanläggning ska byggas i anslutning till det gamla Rosenlundsbadet i Jönköping. Swecos projektledare har fått uppdraget att leda det komplexa och omfattande byggprojektet där även Swecos arkitekter bidrar till gestaltning och den arkitektoniska utformningen.

Den nya simhallen planeras att stå klar 2029 och kommer innehålla en mängd faciliteter som flera större bassänger med läktare, hoppbassäng med hopptorn, undervisningsbassänger med höj- och sänkbar botten, bubbelpooler, bastuutrymmen, träningslokaler och gym.

  • Många av dagens simhallar är i dåligt skick och börjar nå slutet av sin tekniska livslängd. Det betyder att vi står inför en omfattande renovering och nybyggnation av flera simhallar i Sverige. I det här projektet har vi samlat en stor del av Swecos specialister inom badanläggningar.

    –    Tomas Holmgren, divisionschef Sweco

Komplett projektorganisation stöttar byggherren

Byggprojektet som omfattar cirka 16 000 kvm BTA och ca 3 500 kvm bassängyta ska upphandlas på delad entreprenad och genomföras som ett Construction Management (CM)-projekt. En viktig del i Swecos uppdrag handlar alltså om att skapa de bästa förutsättningarna för en kostnadseffektiv byggprocess med hög kvalitet. Sweco bidrar med en komplett projektledningsorganisation som bland annat omfattar projekt- och projekteringsledning samt byggledning. Det befintliga badet skall var i drift under hela projekttiden och man bygger det nya bredvid det gamla badet på samma tomt. Projektet präglas av en hög hållbarhetsprofil och en hög grad av digitalisering och Sweco bidrar med såväl hållbarhetssamordning som BIM-samordning. Sweco svarar för installationssamordningen.

Genomförandeformen CM bidrar till ökad effektivitet och högre kostnadskontroll

Construction management, CM, kan användas för projekt som genomförs med delad entreprenad. Projektorganisationen kompletterar byggherrens egen organisation och stöttar projektet från tidigt skede med allt från projektutveckling och projekteringsledning till kalkyler, planering och styrning.

Genom att handla upp på delad entreprenad skapas förutsättningar för ökad flexibilitet, högre effektivitet och priserna konkurrensutsätts på ett sunt sätt. Den ökade flexibiliteten med full transparens gör också att vissa delar kan byggstartas tidigare och därmed också bli klarare på kortare tid.

Några fördelar med delad entreprenad är att beställaren får

  • större påverkansmöjlighet
  • ökad insyn och medverkan i hela processen
  • högre flexibilitet för ändringar
  • bättre konkurrensutsättning då fler kan lämna anbud
  • möjlighet till lägre totalkostnader
  • förutsättningar att projektera parallellt med pågående byggproduktion

Swecos har i ett tidigare skede tagit fram den förstudie som legat till grund för investeringsbeslutet.

Simkunnighet definieras som att man kan simma

200 m

på djupt vatten

50 m

på rygg

20 %

av Sveriges befolkning är inte simkunnig

Läs mer om hur Sweco arbetar med badhus och simhallar