0 av 0 för ""

Rubinvägen i Stockholm

Rubinvägen Stockholm

Uppdrag
Gestaltning av bostadshus och landskap samt upprustning av kvartersmark
Kund
Stockholmhem
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur, Konstruktion, Miljö och VA, Brand, Inmätning
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Kajsa Lidman och Christina Turesson
Ansvarig landskapsarkitekt
Fredrik Toller
Storlek
102 lgh, cirka 9900 kvm BTA (exkl parkering) samt 12000 kvm mark

Fyra punkthus varsamt placerade i områdets 50-tals struktur

På en skogstomt i Stockholmsförorten Solberga ligger idag fyra nya punkthus, som varsamt är placerade i områdets befintliga 50-tals struktur. För arkitekter på Sweco har uppdraget omfattat gestaltning av bostadshus och landskap samt upprustning av kvartersmark. Projektet är ett resultat av ett vunnet parallellt uppdrag, som sedan lett vidare till detaljplan, färdig bygghandling och slutligen färdigbyggt bostadshus.

Bostadshusen

På Rubinvägen, en liten höjd i Solberga i Stockholm, ligger idag fyra nya punkthus i den lätt kuperade terrängen. De nya bostadshusen är varsamt placerade i den befintliga strukturen som bygger på ”hus i park” och är typiskt för områdets tidsepok. Stor hänsyn har tagits till bevarande av större träd och de träd som man behövt fälla har återanvänts till konstnärliga utsmyckningar i kvarteret.

Lägenheterna är yteffektiva och omfattar både ettor och lägenheter om fyra rum och kök. Kök och vardagsrum är placerade i husens hörn, för att få ljus från två håll. I de större bostäderna är köket enkelt avskiljbart för att möjliggöra både öppen respektive traditionell planlösning. Suterrängvåningarna nyttjas till lägenheter, tvättstugor, teknik- och cykelrum medan lägenhetsförråd inryms på husens vindar.

Utmaningen med antalet parkeringsplatser

En av projektets utmaningar har varit att uppfylla stadens krav på antalet parkeringsplatser, utan att göra en stor markparkering eller underbyggt garage. Detta löstes genom att placera ett parkeringsdäck i två plan i den sluttande terrängen. Den diskreta inpassningen och inklädnaden av fasaden i trä har gjort att parkeringen smälter väl in i sin omgivning.

Bostadshusen är certifierade enligt Miljöbyggnad klass Silver.

Nyproduktion av befintlig kvartersmark

Swecos landskapsarkitekter har ansvarat för upprustning av kvartersmarken kring de befintliga bostadshusen. Arbetet inleddes med boendedialog, följt av framtagning av program- och bygghandlingar. Gestaltningen syftade till att skapa en förädling av kvartersmarken och en samhörighet med den kvartersmark som omger de nyproducerade punkthusen. Genom dialogen med de boende kunde arkitekterna tillgodose de synpunkter och önskemål som kom in, som många handlade om att skapa fler mötesplatser samt möjlighet till att odla.

Konstnären My Lindh skapar den konstnärliga utsmyckningen

Att Sweco varit delaktiga under hela processen, från dialog till färdigställande, har förenklat arbetet med att hitta en balans mellan områdets nya och äldre delar, så att det upplevs som en helhet. Under projektets gång har man även arbetat nära konstnären My Lindh som ansvarat för den konstnärliga utsmyckningen.

Foto: Tim Meier.

Blomster vid Rubinvägen i Stockholm
Landskap vid Rubinvägen i Stockholm
Blomster på uteplats vid Rubinvägen i Stockholm
Rubinvägen i Stockholm med lekplats
Rubinvägen i Stockholm i solsken
Gård vid Rubinvägen i Stockholm
Trekantiga balkonger vid Rubinvägen i Stockholm