0 av 0 för ""

Cirkularitet i Malmö stad

Uppdrag

Strategiskt stöd för att möjliggöra cirkulära flöden i byggnation och förvaltning.

Kund

Stadsfastigheter

Kompetens

Cirkulär ekonomi, projektering, förvaltning, strategisk hållbarhet

Plats

Malmö stad

Så ska Stadsfastigheter i Malmö bli cirkulära

Sweco hjälper Stadsfastigheter i Malmö stad i deras strategiska arbete för att möjliggöra cirkulära flöden i byggnation och förvaltning. Initiativet är del i ett EU-finansierat projekt där kommuner ska integrera cirkulära principer i sina verksamheter.

Malmö stad vill skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi och är med i projektet Circular Builders som drivs av föreningen Hållbar Utveckling Skåne. I projektet utvecklar, testar och förankrar nio olika kommuner i Skåne och Danmark olika cirkulära lösningar i byggprojekt.

– Vi arbetar redan idag cirkulärt i viss utsträckning, men vill komma ännu längre och genom Circular Builders är vi dessutom med och driver frågan ur ett större perspektiv. För att genomföra förändring på riktigt är samarbetet med Sweco och den praktiska input vi får från deras experter väldigt värdefull, säger Anna Bernstad, hållbarhetsstrateg på Stadsfastigheter.

Åtgärder för ökad cirkularitet

Swecos uppdrag för Stadsfastigheter handlar bland annat om att bistå i utvecklingen av stadens styrdokument för ökad cirkularitet, samt att få ut rätt kunskap till rätt person och plats så att exempelvis förvaltare kan ta cirkulära beslut i praktiken.

– Vi hjälper Stadsfastigheter se över deras upphandlingsmallar för totalentreprenad och utförandeentreprenad, samt projekteringsanvisningar för arkitekt, installation och mark. Vårt fokus är att få bort onödiga hinder och istället lägga in riktlinjer som uppmuntrar cirkularitet, säger Hanna Gerhardsson, uppdragsledare på Sweco.

Sweco tar även fram praktiska typåtgärder för cirkulär hantering av pentry, WC, dörrar, fönster, ventilation och belysning, som enkelt ska kunna användas i förvaltning. I uppdraget ingår även att utvärdera juridiska frågor kring hur en offentlig aktör som Stadsfastigheter kan hantera avyttring av produkter för återbruk.

Stadsfastigheter förvaltar Malmö stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg, kultur och fritid. I förvaltningen ingår cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnad och 4,9 miljoner kvadratmeter markyta.