0 av 0 för ""

Översiktsfoto av Saltsjöqvarn Nacka

Saltsjöqvarn Nacka

Uppdrag
Utformning av flera bostadshus
Kund
NCC
Färdigställt
2012
Kompetens
Arkitektur, Landskapsarkitektur
Plats
Nacka
Ansvarig arkitekt
Henrik Berg von Linde, Christina Turesson, Lars Werner m fl.
Kontakt
Daan Cedergren

Attraktivt bostadsområde med historiskt ursprung

I det gamla kvarnområdet vid vattnet i Nacka har det vuxit fram ett attraktivt bostadsområde. Sweco har utformat flertalet av de nya bostadshusen, men även bostäderna i de befintliga q-märkta husen. Uppdraget har även innefattat gestaltning av gator, torg och kajer. För att koppla området till sitt historiska ursprung står Stora Kvarnen och Mannagrynskvarnen kvar.

Ett område med karaktär och identitet

Sedan slutet på 1990-talet har Sweco haft ett helhetsansvar med detaljplan och gestaltningsprogram för området, i samarbete med Nacka kommun. Områdets speciella förutsättningar har styrt stadsdelens utformning. Det dramatiska landskapet med förkastningsbranten och de kulturhistoriska byggnaderna, som ger området sin karaktär och identitet.

Tre kulturhistoriska q-märkta byggnader

Bostadskvarteren i området har utformats så att de tre kulturhistoriskt q-märkta byggnaderna framhävs. Sett från Saltsjön utgör den befintliga och den nya bebyggelsen en sammanhållen enhet, på samma sätt som platsens tidigare industribebyggelse gjorde.

Stora Kvarnen och Mannagrynskvarnen

 Stora Kvarnen från 1890 är ombyggd till hotell, förutom den västra flygeln som omfattar bostäder utformade av Sweco. Exteriört är fastigheten q-märkt vilket innebär att fasaden bevarats, med endast små förändringar, vilket är anledningen till att balkonger endast kunnat adderas på två fasader. Även Mannagrynskvarnen har Sweco inrett med topmoderna bostäder.

Markgestaltning utformat av Swecos landskapsarkitekter

All markgestaltning med gator, torg och kajer framför Stora kvarnen har utformats av landskapsarkitekter på Sweco. Kajen har fått behålla sin industrikaraktär som står i kontrast till områdets upprustade och utvidgande parkering.

Foto: Ernst Henry Photography

Balkonger på byggnad i tegel
Flera byggnader vid Saltsjöqvarn Nacka
Flera hus vid Saltsjöqvarn Nacka
Inglasade balkonger vid Saltsjöqvarn Nacka
Tomter mellan hus Saltsjöqvarn Nacka
Fasad på byggnad vid Saltsjöqvarn Nacka