0 av 0 för ""

grönska i bostadsområde

Sätra

Uppdrag
Parallellt uppdrag strukturplan, FÖP, Dp, Kvalitetsprogram
Kund
Västerås stad
Status
Pågående
Kompetens
Arkitektur, stadsbyggnad
Plats
Västerås
Ansvarig arkitekt
Johannes Tovatt
Program
Drygt 2000 lgh, skola, förskolor, och lokal service
I samarbete med
Mandaworks

En ny stadsdel i utkanten av Västerås

Sätra är en ny planerad stadsdel i utkanten av Västerås. Läget är vackert med öppna ängar och trädbeväxta kullar, men i ett fragmenterat stadsmässigt samband. Sätra är delvis frånkopplat från centrum och ligger mellan öar av villaområden, intill handelsplatsen Erikslund. Läget har stor potential och bra kopplingar med bil och buss. På längre sikt kan Sätra tillsammans med Erikslund utvecklas till en sammanhållen stadsbebyggelse med blandade funktioner; handel såväl som bostäder och arbetsplatser.

”Lätt att leva hållbart”

Efter ett parallellt uppdrag fick Tovatt Architects and Planners a part of Sweco och Mandaworks tillsammans uppdraget att utveckla sina två förslag till en gemensam strukturplan som underlag för en fördjupad Översiktsplan (FÖP). Efter en serie av workshops som de två kontoren anordnade i samarbete med kommunen kring olika stadsbyggnadsteman tog planen form. Med Västerås Kommuns höga ambitioner kring hållbarhet i ryggen utvecklade vi tillsammans en nu starkare vision och struktur. Odling, mobilitetscenter, social integration och plusenergihus är några av de element som har vävts in i en robust struktur av väl utformade stadsrum. I Sätra skall det vara lätt att leva hållbart. 

Förslaget väver bebyggelsen på ängarna och i dalarna samman området med angränsande stadsdelar medan kullarna utvecklas som naturområde och bevaras som riktmärken i landskapet. Kring huvudstråken som kopplar vidare in i angränsande områden koncentreras stadslivet och områdets målpunkter, byggnader såväl som stadsrum. Ett flexibelt rutnät av lokalgator med kvarter i småstadens skala ger området möjlighet att växa under lång tid med en blandad bebyggelse. Kvarterens proportioner gör att lägenhetshus kan samsas med radhus, parhus och villor i en öppen och flexibel struktur, där byggherrar och lokala initiativ kan sätta sin prägel på de lokala kvarteren såväl som den specifika byggnaden.

Flera delprojekt

Strukturen har fördjupats och konkretiserats i flera delprojekt. I arbetet med ett kvalitetsprogram har gestaltningsprinciper för offentliga rum och kvarterstypologier tagits fram. En fördjupad studie av Sätras Vattenpark har gjorts för att säkerställa dagvattenhanteringen och samtidigt skapa ett vackert och multifunktionellt stadsrum. I arbetet med en detaljplan för den första etappen, vilken innehåller ungefär halva områdets program inklusive skola och vård-och omsorgsboende, har strukturen ytterligare förfinats.

Projektet är genomfört av Tovatt Architects and Planners som är en del av Sweco sedan 2019.

Bild: Tovatt Architects & Planners a part of Sweco/Mandaworks

Vattentorget i Sätra Västerås
Lummiga gator i Sätra Västerås
Illustrativ plan Sätra