0 av 0 för ""

Sweco projekterar Sveriges största massabruk

Uppdrag

Utbyggnad av massabruk

Kund

SCA

Status

Avslutat

Kompetens

Byggkonstruktion, industriexperter, mark, geoteknik, VA

Plats

Timrå

Relaterat innehåll

Byggkonstruktion

En av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna

SCA har byggt ut Östrands massabruk i Timrå och Sweco ansvarade för mark- och byggprojektering, samt delar av projekteringen av processrör. Investeringen i Östrand har inneburit en fördubblad produktion av blekt barrsulfatmassa och skapat Sveriges största massabruk. 

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. SCA har utvecklat speciella massakvaliteter med anpassade egenskaper för tryckpapper respektive mjukpapper. Produktutvecklingen omfattar hela värdekedjan, från valet av lämplig virkesråvara till prepareringen av den färdiga massan. 

Från förprojekt till färdiga bygghandlingar

Uppdraget innebar att Swecos industriexperter och byggkonstruktörer ansvarade för mark- och byggprojekteringen samt delar av projekteringen av processrör.  

Sweco har utfört uppdrag i Östrand sedan 1920-talet. Under de senaste åren har Swecos experter inom alltifrån mark och geoteknik till brand och VA arbetat med förstudier inför satsningen. Sweco har varit med från förprojektet till detaljprojekteringen med färdiga bygghandlingar. 

Sweco är för närvarande engagerade i ett flertal omfattande satsningar inom papper och massa runt om i Norden, bland annat i finländska Äänekoski och svenska Värö.