0 av 0 för ""

Scale – Stockholms resa mot klimatneutralitet

Uppdrag

Hitta metoder för att få med alla i omställningen till ett klimatneutralt Stockholm

Kund

Stockholms stad

Status

Pågående

Kompetens

Stadsplanering, Landskapsarkitektur

Plats

Stockholm

Klimatneutralitet och hälsa i ett

Stockholms stads mål att nå klimatneutralitet 2030 har fått finansiering både från Sverige, genom Viable Cities, och från EU, där staden blivit en av 100 städer inom satsningen Climate neutral Cities 2030. I projektet Scale Stockholm samarbetar Stockholms stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillsammans med invånare, föreningar och företag för att utveckla delaktighet, samverkan och lokala åtgärder för att uppnå målet. Sweco är partner i projektet och leder ett av arbetspaketen, som handlar om olika metoder för att få med alla i omställningen, såväl lokala aktörer som medborgare.

– Jag brinner för att stötta städer i omställning och särskilt för att koppla samman klimatfrågan med andra viktiga perspektiv som hälsa och välbefinnande. I Scale Stockholm är stadens gestaltning och planering i fokus och vi kommer inte bara att mäta minskade utsläpp, utan även hälsa och social hållbarhet. Klimat och hälsa går hand i hand, säger Charlie Gullström, ansvarig för forskning och innovation hos Swecos arkitekter, som haft en strategisk roll i Stockholms stads omställningsprocesser under ett antal år.

 • Att våra landskapsarkitekter och stadsplanerare har engagerat sig känns helt rätt, för vi kommer att kunna visa att stadsrummets planering spelar stor roll för Stockholmarnas lust att röra sig mer aktivt. Det blir också en möjlighet att engagera fler.

  – Charlie Gullström, ansvarig för forskning och innovation hos Swecos arkitekter

Pilotområden och omställningsarenor i staden

Satsningarna inom Scale Stockholm kommer att ske inom fem geografiska områden i staden. De är valda eftersom det redan pågår innovativa stadsutvecklingsprojekt eller miljöprofilsatsningar där. Pilotområdena är olika, till exempel när det gäller befolkningens sammansättning, bebyggelsens karaktär, natur och serviceutbud. Här ska projektet utveckla metoder för återkommande medverkan av invånare, föreningar och lokala företag i stadens klimatarbete.

De utvalda områdena är: Järva, Skärholmen, Norra Djurgårdsstaden, Innerstaden och Stockholm Green Innovation District (Årsta-Sickla)

Högt satta mål

Stockholm siktar mot att vara världsledande i att minska sina utsläpp och att vara en förebild för andra städer. Några av målen är:

 • Att bli klimatpositiva, skapa en fossilfri organisation och genomföra en rättvis omställning
 • 50% minskning av konsumtionsbaserade utsläpp
 • Utsläppsfri innerstadstrafik och 30% minskning av vägtrafik jmf 2017
 • 80% minskning av utsläpp från transporter jmf 2010
Människor har picknick i park

Dialog och samverkan

Det arbetspaket som Sweco leder handlar om att starta upp omställningsarenor för klimat och hälsa i fem områden. Det kommer att handla om aktiviteter för exempelvis:

 • Ökad cykling och minskad bilanvändning
 • Minskad energianvändning och ökad förnybar energi
 • Minskade konsumtionsutsläpp, minskad plastanvändning och minskat avfall
 • Sommar- och vintergågator, ökad grönska och egen odling av mat
 • Datainsamling för att underlätta hållbar stadsutveckling
En sommargågata i Stockholm

Visste du att…

 • Scale Stockholm står för “Stockholm Pilot City for Climate and Health: Building Capacity to Scale.”
 • Scale Stockholm ingår i EU:s klimatkontrakt för städer Cities Mission och i NetZeroCities Pilot Cities Programme.
 • Aktörer som medverkar är bland andra: Karolinska institutet, Digidem Lab, Cykelfrämjandet, Zero Waste Stockholm, ElectriCITY, Kista Science City, Kungliga Djurgårdens intressenter.
 • Projektets totala budget är 600 000 euro – cirka 6 800 000 SEK.
Cyklar står parkerade mot ett staket vid vattnet