0 av 0 för ""

Seestadt Aspern Wien

Seestadt Aspern

Uppdrag
Första pris i internationell tävling, riktlinjer för stadsbyggnad, strategier och analyser för implementering samt en mängd större och mindre studier, antagen stadsplan. Utformning av stadskvarter.
Kund
Wien stad (stadsplan), ÖVW, EGW (kvarter D10)
Status
2005 – pågående
Kompetens
Arkitektur, stadsbyggnad
Plats
Wien, Österrike
Uppdragsansvarig arkitekt
Johannes Tovatt
Program
240 ha tomt, 1 000 000 m2 bostäder 1 000 000 m2 kontor, handel, service etc, 50 000 invånare
Team
Johannes Tovatt, Aron Swartz, David Neuschütz, Ursula Pfaffermayr, Rafel Crespo, Michael Fedak, Leonora Bjerke, Magnus Andersson, Kristina Henschen, Sara Almén, Zlatko Pilipovic, Bengt-Olov Berggren, Alexander Marek, Thomas Westring, Michael Fedak, Lisa Deurell, Kristina Henschen, Reza Asadi

En hållbar stad för alla

I Wien växer den nya stadskärnan Seestadt Aspern fram, som likt en solfjäder strålar ut från det centrala parkområdet som utgör kärnan. Med innovativt tänkande och framtidsorienterade lösningar formas en hållbar stad som erbjuder något för alla. Här planeras 20 000 nya bostäder och lika många nya arbetsplatser som ger rum åt alla livets aspekter.

Ett omfattande förarbete låg till grund för den stadsbyggnadstävling för Asperns Flygfält som ägde rum 2005. Efter två tävlingsmoment stod Tovatt Architects & Planners, en del av Sweco Architects sedan 2019, som vinnare av uppdraget. Det inleddes 2007 och efter öppna medborgardialoger antogs förslaget av Wien stad under 2008. Projektet är ett av Europas största stadsbyggnadsprojekt under 2000-talet.

Under åren har planen förfinats och uppdaterats utifrån nya förutsättningar, samtidigt som planens struktur och koncept under åren klarat praktiska såväl som politiska och ekonomiska utmaningar.

Ekonomisk och social samverkan går i hand med det rumsliga

Ända sedan projektets start har invånarna i Wien jobbat strategiskt med att skapa en stadsdel där ekonomisk och social samverkan går hand i hand med det rumsliga. För att skapa upplevelsen av den framtida platsen anordnades event här redan innan de första byggnaderna var uppförda. När det sedan tillkom två tunnelbanestationer, följt av skolor, medborgarhus och polisstation blev det tydligt att det inte bara var ett bostadsområde – utan en ny stad.

I områdets norra del finns en komplex trafikknutpunkt för regionen med bland annat tunnelbana, spårvagn, buss och snabbtåg mellan Wien och Bratislava. Den centrala parken förbinder de olika delarna av planen och flätar samman befintlig bebyggelse och angränsande grönområden till en helhet. Det har även skapats en fem hektar stor utgrävd sjö som lockar många besökare utanför stadsdelens gränser. Parker, vatten, torg och stadsliv binds samman genom en ringformad gata.

För att inte byggherrar skulle behöva ta den ekonomiska risken av handel så hyrde staden själva alla lokaler på bottenvåningen vid huvudgatan, ”det röda stråket”. Man formade en organisation som i sin tur hyr ut lokalerna för att säkerställa ett bra utbud av olika handelsidkare i området.

Staden formade ett byggråd

För att långsiktigt bevaka att byggnader såväl som de offentliga rummen skulle möta den vision som tidigare skapats och hålla högsta kvalité formade staden ett ”byggråd”. Byggrådet består av en bred internationell expertis och granskar kontinuerligt alla planerade byggnationer innan de godkänns.

Från stadsplan till byggprojekt

Mellan 2010 och 2015 har kontoret arbetat med ett av många byggprojekt i stadsdelen, ett kvarter åt ÖVW samt EGW med hyreslägenheter. Kvarteret åt ÖVW är placerat i områdets första etapp och har fått namnet D10. Kvarteret är ett stadskvarter uppdelat på tre byggnadskroppar om cirka 10 000 m2 och innehåller 314 lägenheter delvis utformade för att klara av att omvandlas till små verksamheter eller kontor. Volymerna är placerade på en sockel som inrymmer 400 parkeringsplatser och 3 350 m2 lokalyta inklusive områdets första större livsmedelsbutik, restauranger, ett litet medborgarcentrum och en polisstation. Parkeringsplatserna är en del av områdets mobilitetstrategi för att minska behovet av biltrafik.

Höga hållbarhetsmål

Projektet har kantats av höga hållbarhetsmål, både strukturellt och för enskilda byggnader. I kvarteret D10 har subventioner från staden finansierat delar av projektet kopplade till krav på bland annat rumsstorlekar, energianvändning och maximal hyresnivå.

Byggnaden i kvarter D10 är utformad som ett energisnålt hus med jordvärme och plats för solpaneler som en del av projektet ”Smart City”. I byggandet av den nya stadsdelen har staden tagit vara på möjligheterna som projektets storlek ger och platsens förutsättningar. Befintliga tågspår har nyttjats för transporter och cement har producerats på plats, delvis med återvunnet material från den fördetta landningsbanan. Med tunnelbanan på plats i området under ett tidigt skede har byggarbetare och boende redan från början kunnat resa hållbart.

Samarbete med internationell expertis

Arbetet med att nå den storslagna visionen om en blandstad i 15-minuterstadens anda, har skett i samarbete med ett stort nätverk av internationell expertis såväl som lokala engagerade medskapare. Uppdragen har bestått av fördjupade studier av delområden, ta fram underlag till tävlingar och att utveckla delområden efter nya förutsättningar. Johannes Tovatt som är ansvarig arkitekt har även under perioder deltagit i juryarbeten, suttit i det internationella ”byggrådet” och deltagit i det offentliga samtalet kring projektet i Wien. 2013 invigdes tunnelbanan och 2014 flyttade de första boende in. Den första etappen som färdigställdes 2020 innehåller över 2500 bostäder, skolor, förskolor, lokal service och arbetsplatser inklusive ett innovationscenter. Den nya stadsdelen byggs i etapper och planeras vara färdigställd år 2028.

Följ det pågående bygget av Seestadt Aspern här.

vy över Seestadt Aspern
stadsplan Seestadt Aspern
illustration Seestadt Aspern
visualisering Seestadt Aspern
D12 SEestadt Aspern
torg Seestadt Aspern
plan d12