0 av 0 för ""

Översikt över Baoshan office park

Shanghai Future Office Park, Baoshan

Uppdrag
Utformning av en 14 hektar stor kontorspark
Kund
Jinqiao-Group och Baoshan-group
Färdigställt
2020
Kompetens
Arkitektur, stadsplanering, landskapsarkitektur, inredning, belysning
Plats
Baoshan, Kina
Ansvarig arkitekt
Anders Neregård, Carlo Negri, Johannes Tüll, Marcus Rydén och Li Din

Swecos arkitekter bakom Shanghai Future Office Park I Baoshan

Swecos arkitekter har utformat en 14 hektar stor kontorspark i Baoshan, utanför Shanghai. Ett uppdrag som omfattar alla delar av utformningen; stadsplanering, byggnader, landskap, inredning, belysning och skyltning. 

Kontorslandskap som uppmuntrar till interaktion både inne och ute

En av anledningarna till att Sweco vann tävlingen beror på att man valt att bryta upp området och ge kontorshusen en mindre skala och ökat antal byggnader jämfört med de andra bidragen, ett steg från det storskaliga och monotona. Visionen är ett tillgängligt kontorslandskap som uppmuntrar till interaktion, rörelse och trivsel, oavsett om du befinner dig inne i en byggnad eller utomhus. Mångfald, identitet, varierade rumsbildningar och grogrund för servicefunktioner har varit ingredienser i kompositionen.

Campus-karaktär med öppna gröna utrymmen

Mellan två rader av höga strukturer placeras grupper av lägre byggnader. De lägre byggnaderna ligger i ett stråk med öppna ytor och torg snarare än gator. Detta ger området en campus-liknande karaktär skapad för interaktion och aktivitet. Det öppna utrymmet som binder samman byggnaderna, består av gröna trädgårdar, stenlagda torg, smitvägar, flexibla trottoarer och beträdbara öppnare gröna ytor.

VR-teknik förenklar dialog om skala

I projektet har man använt sig av VR-teknik, ett initiativ från Sweco. I Kina har man andra mått för avstånd mellan gata och hus, jämfört med i Sverige, och genom att gå runt i VR-modellen av stadsmiljön kunde Swecos arkitekter och beställaren ha en bra dialog om avstånd, storlek, och skala.

Byggnad i Baoshan future office park
Park i Baoshan future office park
Fontän i Baoshan future office park
Stadsplan av Baoshan future office park