0 av 0 för ""

Sjöförlagd dricksvattenledning

Uppdrag

Framtagning av förstudie, systemhandling, tillståndsansökan, förfrågningsunderlag och beställarstöd för utökad dricksvattenförsörjning i Stockholm.

Kund

Stockholm Vatten och Avfall

Status

Den nya vattenledningen ska tas i bruk år 2030.

Kompetens

VA-teknik, sjöledningsteknik, miljötillstånd.

Plats

Mellan Lovö och Kärsön

Sveriges största vattenledning i sjö på plats i Mälaren

Stockholm växer, vilket innebär att allt fler behöver tillgång till rent dricksvatten. Vattenanläggningarna i regionen behöver därför byggas ut, men också förnyas i takt med att miljökraven ökar och klimatet förändras. En viktig del i detta arbete är en 1,5 kilometer lång huvudvattenledning som i november 2023 sänktes till botten i Drottningsholmssundet.

Den drygt 1100 ton tunga huvudvattenledningen ska säkra dricksvatten för ytterligare en halv miljon stockholmare i 100 år.

– Detta är den största och längsta sjöförlagda huvudvattenledningen som någonsin installerats i Sverige, säger Henrik Carlsson, sjöledningsexpert på Sweco.

Det är få entreprenörer i Sverige som har utrustning eller är vana vid att svetsa dessa stora dimensioner och det kan vara svårt att hitta produktionsplats i närområdet. Baserat på detta samt utifrån byggtid och miljöavtryck beställdes färdiga 500-meters-längder direkt från fabrik. Tre stycken 500-meters-ledningar fraktades sedan sjövägen från en tillverkare från Stathelle i Norge, via Södertälje kanal, till Drottningholmssundet i Mälaren.

Huvudvattenledningen i siffror

3 st

500 meter långa rör bogserades från Norge

1400 mm

i diameter är rören

1.5 km

lång är den sjöförlagda vattenledningen

Sjöförlagd ledning – hållbart och effektivt

Att renovera och dra nya huvudvattenledningar i en tätbebyggd stad är ett komplicerat arbete. Tillgången till mark som lämpar sig för att kunna bygga nya huvudvattenledningar är begränsad och hänsyn måste tas till annan infrastruktur, som tunnlar och ledningar för värme, el och fiber. Därför har ledningar förlagda i sjö blivit en allt vanligare lösning i städer som ligger vid vatten.

– Stockholm och många grannkommuner vetter mot Mälaren, vilket gjorde sjöförlagd ledning till en hållbar och effektiv lösning i detta projekt ur flera perspektiv – tekniskt, byggnadsmässigt och ekonomiskt sett, säger Henrik Carlsson.

  • Detta är den största och längsta sjöförlagda huvudvattenledningen som någonsin installerats i Sverige.

     

    – Henrik Carlsson, sjöledningsexpert på Sweco

Del i Stockholms dricksvattenprogram

Den nya huvudvattenledningen är en del i dricksvattenprogrammet – en av Stockholms stora infrastruktursatsningar, SFV (Stockholms Framtida Vattenförsörjning). Fram till år 2050 är planen att fem mil nya vattenledningar ska uppgraderas och byggas ut, vattenverken i Norsborg och Lovö förnyas, tio vattentorn ska renoveras och ett nytt byggas.

I projektet med den 1,5 kilometer långa huvudvattenledningen i Drottningsholmssundet har Sweco stöttat Stockholm Vatten och Avfall i förstudie, systemhandling, tillståndsansökan, förfrågningsunderlag samt varit beställarstöd under utförandet.

Rör lyfts över sluss med lyftkran

Ledningarna lyftes med kran från specialfartyg upp på särskilt byggda ramper och drogs/överhalades över slussluckorna i Södertälje kanal in i Mälaren.

Man står och tittar på stort vattenledningsrör

Rören levererades i tre stycken 500-meters-längder som är 1400 mm i diameter. De tog fem dygn att bogsera från Stathelle i Osloregionen sjövägen till Södertälje.

Dykare påväg ner i vattnet bredvid stor ledning som flyter i vattnet

Vid nedsänkningen i Drottningholmssundet var dykare på plats för att fästa vattenledningen på botten. Varje vikt på ledningen (ser ut som stora muttrar kring ledningen) väger fem ton.