0 av 0 för ""

Sjövikstorget

Sjövikstorget

Uppdrag
En torgupplevelse
Kund
Stockholms stad
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Thorbjörn Andersson Thorbjörn Andersson
Övrigt
Sjövikstorget vann Stenpriset 2015

Sjövikstorget – ett viktigt offentligt rum i Årstadal

Sjövikstorget ligger i den nybyggda stadsdelen Årstadal vid Årstaviken i Stockholm. Här har Swecos landskapsarkitekter skapat en uppmärksammad plats som blivit ett viktigt offentligt rum i stadsdelen.

En idé om att ta in vattnet i torgupplevelsen

Torget ligger vid kajen och vänder sig mot vattnet och Södermalms kuperade horisontlinje. Idén har varit att ta in vattnet i torgupplevelsen. Sjövikstorget ramas in av två långa trädäck som avslutas med utstickande pir på ena sidan och solterrasser på den andra. Den stenlagda torgytan bryts av två utrullade gräsmattor lagda innanför breda granitmurar samt ett 40 meter brett vattenspel. Vatten brusar fram i en tunn film över en svagt lutande skifferyta där stenarna har lagts om lott för att åstadkomma en livlig vattenupplevelse. I väster planteras en trädlund med trädet Gleditsia.

Foto: Åke E:son Lindman

Stenvägg med sittbänk
Stenvägg
Detaljbild av växter
Trädäck
Torg
Sjövikstorget i Årstadal
Sten vid Sjövikstorget i Årstadal
Träd vid Sjövikstorget i Årstadal