0 av 0 för ""

Stenpiren Göteborg

Skeppsbron, Stenpiren Resecentrum Göteborg

Uppdrag
Stenpiren Resecentrum
Kund
Västtrafik, Trafikkontoret, Göteborgs stad
Färdigställt
2016
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur, projektledning, milö, infrastruktur och installationsteknik
Plats
Göteborg
Ansvarig arkitekt
Pekka Leppänen

Mötesplats som förenar staden med vattnet

Visionen med Skeppsbron i Göteborg är att skapa en ny spännande stadsdel och mötesplats för stadens invånare vid älven. Stenpiren på Skeppsbrokajen utgör en ny knutpunkt där färja, buss och spårväg möts och ska förena staden med vattnet kring området med närhet till kajer och promenadstråk.

Tekniska utmaningar

Göteborgs city får ett nytt attraktivt ansikte mot vattnet med de nya byggnaderna och kvarteren på Skeppsbron. Sweco har flera uppdrag i den nya stadsdelen. Skeppsbron har trots sin relativt lilla storlek stora tekniska utmaningar och en bred teknisk kompetens krävdes för uppdraget. Området är tekniktätt med underjordiska anläggningar, det ligger nära älven och nära kajkonstruktioner. Göteborgsleran gjorde också arbetet mer komplicerat.

12 000 resenärer varje dag

Flöden och människor i rörelse och vila har varit tydliga utgångspunkter för Stenpiren resecentrum och dess omgivning. Platsen hanterar omkring 12 000 resenärer per dag vilket också ställer stora krav på överblickbarhet, tydlighet och inte minst trygghet under dygnet och årets mörka timmar.

Stenpiren resecentrum består av en serie rum eller platser: Skeppsbroplatsen, Stenpiren, hållplatsläget, det södervända torget framför byggnaden och den stora flytbryggan.

Med en mångfald av funktioner och service är terminalbyggnaden en attraktiv och levande mötesplats befolkad såväl dag som kväll under veckans alla dagar. Inne i vänthallen kan resenären köpa biljetter, göra mindre inköp ellers sätta sig ner och ta en kopp kaffe.

Byggnadens utformning

Terminalbyggnadens öppna karaktär med stora glasade väggytor skapar en känsla av tillgänglighet, trygghet och social kontroll. Det stora utsvävande taket erbjuder skydd för resenärer som står och väntar utanför. Beständiga och hållbara material med robust utformning kommer att vara ett självklart val i en miljö med hårt slitage. För hållbar utformning används klimatsmarta och energisnåla lösningar. Ambitionen är att terminalbyggnaden kommer att certifieras till Miljöbyggnad Guld.

Genom att samla buss, spårvagn och färjetrafik vid resecentrumet på Stenpiren har platsen fått en tydlig karaktär och bidrar även till nya rörelsemönster i staden och över älven. Den tidigare något otillgängliga och öde platsen är efter sin transformering en tydlig ansats i viljan att återbefolka södra älvstranden. För att säkerställa ett skydd mot framtida höjda vattennivåer har stora delar av området höjts cirka en meter.

Stor omsorg på materialval

Genomgående har stor omsorg lagts på materialval, detaljlösningar och höjdsättning, inte minst för att säkerställa tillgänglighet men också för att erbjuda en robust och tilltalande helhet. För att sudda ut gränsen mellan inne och ute återfinns en grå granit (Kuru) med genomgående fogar på båda sidor om byggnadens glasfasad.

Den nya byggnadens placering påverkar Stenpirens naturliga spänstighet ut i älven, men genom att tydliggöra piren i stadsrummet med hjälp av höga ljusmaster och markbehandling, har platsen visuellt förlängts och fått en starkare närvarokänsla och en unik identitet.

Utvecklingen av Skeppsbron omfattar ett nytt resecentrum kvartersbebyggelse, gator, torg, en stor park, kajpromenad med bryggor och pirar. Knutpunkt Skeppsbron är en viktig del av den framtida utvecklingen av Göteborgs kollektivtrafik.

Allt från projektledare och arkitekter till miljökonsulter och specialister på infrastruktur och installationsteknik är inblandade i uppdraget.

Priser och nomineringar

Tilldelades Sienapriset 2017,  Future Transport Awardi kategorin Public Transport 2015 och Årets stadsbyggnadspris 2018. Även nominerat till Svenska Ljuspriset 2017, Trafikverkets arkitekturpris 2017 samt Per och Alma Olssons fond 2017 för “årets byggnad”.

Foto: Ernst Henry och Nils Olof Sjödén

Se intervjun med Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt, där han berättar om projektet.

Stenpiren Göteborg
Tak av Stenpiren Göteborg
Sittplats vid Stenpiren
Busshållsplats Stenpiren
Regn på Skeppsbron Stenpiren Göteborg
Upplysta stolpar på Stenpiren
Kvällbils på Skeppsbron, Stenpiren Göteborg