0 av 0 för ""

Skyttelbron i Lund

Skyttelbron lund

Uppdrag
Gestaltning av Skyttelbron
Kund
Lunds kommun och Trafikverket
Färdigställt
2012
Kompetens
Arkitektur, Infrastruktur
Plats
Lund
Ansvarig arkitekt
Anna-Lena Peeker
Kontakt
Anders Öreberg

Skyttelbron förstärker kopplingen mellan Sockerbruket och stadens centrum

Sweco har gestaltat Skyttelbron som är en gång- och cykelbro över Lunds bangård. Bron ligger i anslutning till Lunds nya stadshus och förstärker kopplingen mellan området Sockerbruket och stadens centrum. Skyttelbron blir den tredje förbindelsen över järnvägen och en avslutning på spårområdet.

Elegant utformning med karaktärsfulla trappor

Broöverbyggnadens enkla och eleganta utformning framhävs med fasadbeklädd zink. Upplevelsen av rörelse blir förstärkt med hjälp av färgat glas och en stark koppling har skapats till plattformarna med karaktärsfulla trappor.

Tre bärande idéer

Förslaget bygger på tre bärande idéer: färg, enkelhet och trappor. Den främsta idén handlar om att ge färg till miljön, man har arbetat med varma färger och varje trappa har fått sin egen färg. Det andra designkonceptet är enkelhet, vilket återspeglas i formerna och materialvalet. Fasadmaterialet titanzink är valt då det är estetiskt attraktivt ihop med det färgade glaset. Det är dessutom ett material som kräver lite underhåll och tål en utsatt miljö. Det tredje konceptet innefattar trapporna. Då bron ligger i slutet på plattformen innebär det att plattformen blir smalare, vilket påverkar trappornas utformning. Trapporna slingrar sig runt hissarna och får ett skulpturalt utseende, även känslan av höjdskillnad minskar.

Sweco medverkar med flera discipliner

Även Swecos järnvägskonsulter har arbetat i uppdraget. Deras uppgift har inneburit framtagning av bygghandlingar för upphandling samt ansvar för tidssamordning. Bygghandlingarna har omfattat el, kontaktledning, tele, informationssystem, mark, kanalisation och arkitektur. Uppdraget har även inneburit belysningsgestaltning. Målet var att belysningen både skulle främja brons arkitektoniska element, samtidigt som den uppfyllde de funktionella kraven på ljusnivåer.

Foto: Felix Gerlach.

SKyttelbron i rött sken
Skyttelbron i gult sken
Skyttelbron i Lund
Tågperrong
Gång till tågperrongen
Fasad Skyttelbron
Fasad med ingång Skyttelbron
Baksidan av Skyttelbron