0 av 0 för ""

Söderåsen studentbostäder

Söderåsen studentbostäder

Uppdrag
Utformning av studentbostäder
Kund
Svenska Bostäder
Färdigställt
2015
Kompetens
Arkitektur
Plats
Stockholm
Ansvarig arkitekt
Jens Randecker och Sidsel Wållgren

Söderåsen studentbostäder knyter an till platsens industriella historia

På en triangelformad tomt ligger studentbostadshuset Söderåsen. Betongelement i gula och bruna nyanser associerar till platsens industriella historia och ett öppet gårdsrum blir som ett grönt vardagsrum för studenterna.

En del av utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden

På uppdrag av Svenska Bostäder har arkitekter på Sweco gestaltat Söderåsen, ett studentbostadshus med 143 lägenheter. Projektet ligger inom etapp två i utbyggnaden av stadsdelen Norra Djurgårdsstaden vid det gamla gasverksområdet i Hjorthagen, i Stockholm.

Ett kvarter med triangelformad karaktär

Kvarterets triangelformade karaktär gav tillsammans med studentbostadsprogrammet idén om att ställa två böjda lameller mot varandra, där den högre överbyggnaden möta den lägre i ett dramatiskt möte. Längs med fasaden löper loftgångar. Ett hiss- och trapphus med gångbryggor till de olika våningsplanen avgränsar kvarteret mot söder.

Bostädernas repetitiva karaktär återspeglas i fasaden där glaspartier och rostfärgade betongelement skapar ett regelbundet mönster. Betongelementen skiftar i gult till mörkbrunt och knyter an till den industriella verksamheten som tidigare pågått på platsen.

Design med miljö i åtanke

Kv. Söderåsen har designats med miljön i åtanke. För bästa inomhusklimat och minsta miljöpåverkan har lägenheterna från- och tilluftsventilation. Matavfallskvarnarna som installerats i varje kök bidrar till produktionen av biogas och fastigheten har även en sopsugsanläggning på gården och en miljöstuga för förpackningar, papper och restavfall. Varje lägenhet har cykelparkering i källaren, vilken nås lätt genom en cykelramp från gatan.

Gårdens gestaltningsprogram har arkitektkontoret Scenario ansvarat för. Konceptet har inneburit att formspråk, färger och känsla i material ska samverka med byggnadens lekfulla elegans. Så som ljus markbeläggning, klätterväxter längs fasaderna, rumsförstärkande belysning och ett stort vackert träd. Visionen var att skapa ett grönt, inbjudande vardagsrum för vistelse med nya grannar, men även en oas att blicka ner på.

Foto: Tim Meier

Fasaddetaljer på Söderåsen studentbostäder
Entré till Söderåsen studentbostäder
Loftgångar på Söderåsen studentbostäder
Söderåsen studentbostäder
Innergård på Söderåsen studentbostäder
Loftgång