0 av 0 för ""

En av Sveriges största solcellsparker

Uppdrag

Tekniskt koncept och förfrågningsunderlag för offentlig upphandling, LoU, innehållande teknisk beskrivning och allmänna föreskrifter.

Kund

Göteborg Energi

Status

Färdigställt

Kompetens

Teknisk projektering, elsystem, systemlösningar, jordningssystem, växelriktare samt kravställning för teknik, förfrågningsunderlag och anbudsutvärdering

Plats

Utby i Östra Göteborg

En av Sveriges största solcellsparker

Göteborgs Stad uppnådde sin målsättning att till och med år 2020 bygga minst 10 MW solenergi i Göteborg. Under slutet av 2018 invigdes solcellsparken Nya Solevi med den installerade effekten 5,5 MW vid Säve flygplats i Göteborg. För att nå målsättningen om 10 MW installerad solenergi byggde Göteborg Energi ytterligare en stor solcellspark – denna gång i Utby i östra Göteborg. Den nya parken beräknas producera omkring 5 500 MWh om året vilket motsvarar hushållselen för ungefär 400 villor. Parken har en installerad effekt om ungefär 5,5 MW.

Investeringsanalys blev grund för upphandling

Sweco anlitades i förstudiefasen för att ta fram ett tekniskt koncept för lämplig lösning av installation, komponentval och investeringskalkyl för den tilltänkta solcellsparken. Baserat på Göteborg Energis erfarenheter från solcellsparken Nya Solevi och Swecos expertis inom området kunde en lämplig teknisk lösning med tillhörande investeringsanalys läggas som grund för upphandling av solcellsparken. Sweco fick fortsatt förtroende för att ta fram förfrågningsunderlag till upphandling av solcellsparken bestående av teknisk beskrivning och berörda delar i allmänna föreskrifter samt stötta Göteborg Energi i upphandlingsfasen med utvärderingen av anbud.