0 av 0 för ""

bostäder Örebro

Startbanan

Kund
BoTrygg
Färdigställt
2019
Kompetens
Arkitektur, landskapsarkitektur
Plats
Örebro
Ansvarig arkitekt
Katarina Misita Stensson
Team
Mahsa Mojtahedi, David Levin, Sara Nordström

Inkluderande bostadskvarter i naturnära läge

På Ladugårdsängen i Örebro granne med golfbanan, har Swecos arkitekter utformat bostadskvarteret Startbanan, inspirerat av både omgivningens natur och urbant liv. Med olika boendeformer, uppbruten struktur, en stor grön innergård samt en variation i former och material tar gestaltningen ett helhetsgrepp om kvarteret och gör det inkluderande och tillgängligt.

Struktur som ger ljus, grönska och utsikt

Bostadskvarteret, med både bostadsrätter och hyresrätter, är skapat i en variation av former och material och består av en sammanhållen U-formad byggnadsvolym mot norr samt tre stadsvillor mot söder. Den U-formade byggnaden skyddar mot buller och omfamnar en grön trivsam innergård i söderläge. Den uppbrutna gränsen mot söder med stadsvillorna, låter grönska och sol komma in i kvarteret och ger fri sikt över golfbanan från balkonger på innergården. Stadsvillorna utgör dessutom en naturlig skalförändring från äng till stenstad. Trots sin storlek har kvarteret fått en mänsklig skala just genom de lägre volymerna som släpper in ljus och skapar siktlinjer. De olika byggnadstyperna i kvarteret hålls samman genom kulör och material. Inspiration till gestaltningen är hämtad både från omgivande natur och det urbana livet med träpanel samt ljus puts och insynskyddande skärmar i metall. Taklandskapet består av generösa och gröna takterrasser. I hyresrätterna är förråden placerade utvändigt på balkongen, vilka blir en del av gestaltningen och ett skydd mot insyn.

Gemensam grön innergård för samvaro och lek

Innergården mot söder med sina många gröna gemensamhetsytor, sittgrupper och plats för lek är både trivsam och fin att blicka ut på. Hjärtat av gården är det gemensamma växthuset med grillplats och utemöbler. Grönskan spirar på både innergård och vid stadsvillorna genom varierade planteringar som bidrar med rumslighet. Gården har en god tillgänglighet genom stråk som tar en mellan de olika byggnadstyperna, gårdar och gator. Höjdskillnaden mellan gårdarna blir en tillgång genom trappor som även kan nyttjas för samvaro.

Social hållbarhet viktig aspekt

Kvarteret består av både bostadsrätter och hyresrätter, alla med samma standard och förutsättningar. En variation av boendeformer som tillsammans med den genomarbetade strukturen och omsorgen om det gröna gör Startbanan till ett socialt hållbart kvarter, trivsamt för alla.

Foto: Anders Bobert

bostäder Örebro
bostäder Örebro
bostäder Örebro
bostäder Örebro
bostäder Örebro