0 av 0 för ""

Lönsamhetskalkyl för solceller på soltak

Uppdrag

Lönsamhetskalkyl för solceller

Kund

Skolfastigheter AB i Uppsala

Status

Färdigställt

Kompetens

Teknisk solcellsdimensionering, ekonomisk kalkyl, policy och skatter inom solenergiområdet.

Plats

Uppsala

Relaterat innehåll

Installation
Hållbarhet

Stenhagsskolan: Lönsamhetskalkyl för solceller på soltak

Skolfastigheter ville installera så stora anläggningar som möjligt, men med så god lönsamhet som möjligt. Sweco anlitades för att bedöma vilken typ av anläggning som var optimal för Stenhagsskolan i Uppsala.

Sweco anlitades för att bedöma lönsamheten för att ha solcellsanläggningar under 255 kW respektive större, på omkring 600 kW, där Stenhagsskolan är det studerade fallet. Uppdraget innefattade både teknisk dimensionering och lönsamhetsanalys. Detta innefattade också bedömning av kostnader och intäkter framåt, med hänsyn tagen till policy, skatter och styrmedel.

I Swecos uppdrag ingick följande delar:

  • Beräkning av överskottsproduktion från en anläggningsstorlek på <255 kW (under gränsen för krav på energiskatt) respektive ~600 kW.
  • Ekonomisk kalkyl med Skolfastigheters förutsättningar utifrån gällande skatteregler, styrmedel och elpriser.
  • Bedömning av förutsättningar för ökad inkomst från försäljning av överskottsel.
  • Fallstudie ekonomisk kalkyl med varierat försäljningspris på överskottsel.