0 av 0 för ""

Stockholms största solcellstaksanläggning

Uppdrag

Anbudsutvärdering, Second opinion, teknisk och ekonomisk analys

Kund

Mathem

Status

Pågående

Kompetens

Solceller, växelriktare, montagesystem, elsystem, systemlösningar, elteknisk analys

Plats

Larsboda, Stockholm

Stockholms största solcellstaksanläggning

Mathem bygger nytt lager i Larsboda i Stockholm. På lagrets tak installeras Stockholms största solcellsanläggning om 2.2 MW vilken kommer producera solenergi om ca 1 750 MWh per år. Det innebär att Mathem till stor del kommer bli självförsörjande på lokalt producerad förnybar solenergi.

Sweco anlitades för att göra en professionell utvärdering av inkomna anbud. I utvärderingen ställdes anbuden mot varandra i aspekterna systemteknisk utformning, produktteknik och pris.

Sweco gjorde även en oberoende ekonomisk analys och investeringskalkyl av investeringen. Därtill belyste Sweco eventuella tillkommande kostnader som kan uppstå under byggnation respektive kostnader kopplat till driften av solcellsanläggningen.