0 av 0 för ""

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Sundsta-Älvkullegymnasiet

Uppdrag
Programhandling, Systemhandling, Bygglov och Bygghandling
Kund
Karlstads kommun
Färdigställt
2021
Kompetens
Arkitektur
Plats
Karlstad
Ansvarig arkitekt
Charlotta Andersson och Ajla Mujanovic
Byggnadsingenjörer
Katarina Forsman, Patrik Sjöqvist, David Engström

Skola med kulturhistoriskt värde

På en centralt belägen plats längs Sundstatjärn i Karlstad byggdes 1960 Sundstagymnasiet i en tidstypisk modernistisk stil. Byggnaden kännetecknas av sitt röda tegel och sina vertikala fönster. Aulan i skolan, som har fått ett kulturhistoriskt värde, används dels av skoleleverna, men även som konsertlokal för invånarna i kommunen.

En av Sveriges största gymnasieskolor

Cirka 60 år senare tog kommunen beslutet att slå ihop Sundstagymnasiet med Älvkullegymnasiet genom att bygga ut skolan. Hösten 2019 invigdes det nya gymnasiet, Sunsta-Älvkullegymnasiet som nu är en av Sveriges största och mest moderna gymnasieskolor. Byggnaden inhyser bland annat laborationsmiljöer, musikstudio, lokal för dans och teater, ateljéer, bibliotek och cafeteria. Aulan är bibehållen från tidigare men har rustats upp.

Den nya delen som är certifierad enligt Miljöbyggnad silver, består av tre byggnader i tegel som knyts samman med skolans befintliga del genom en fasad av cederträ som blir skolans sociala centrum.

Swecos uppdrag

I en dialogprocess har Swecos arkitekter tillsammans med Karlstads kommuns projektgrupp och verksamhetens referensgrupp tagit fram programhandling som låg till grund för detaljplanen. Sweco har även tagit fram systemhandling, bygglov och bygghandlingar.

Sundsta-Älvkullegymnasiet, lokalt känt som SÄG, är ett av de största investeringsprojekten som kommunen genomfört.

Foto: Felix Gerlach.

café Sundsta-Älvkullegymnasiet
rosa skåphall
Blå skåphall
Orange skåphall
kemirum Sundsta-Älvkullegymnasiet
Matsal Sundsta-Älvkullegymnasiet
Entré Sundsta-Älvkullegymnasiet
fasad tegel och cederträ
södra entrén Sundsta-Älvkullegymnasiet
Sundsta-Älvkullegymnasiet Karlstad
översiktsbild Sundsta-Älvkullegymnasiet