0 av 0 för ""

Sveriges längsta rulltrappor

Uppdrag

Ny tunnelbana till Nacka och Gullmarsplan/Söderort

Kund

Region Stockholm, Trafikförvaltningen

Status

Pågående

Plats

Stockholm

Djupt belägna stationer ställer höga krav

Satsningen på den nya tunnelbanan söderut är en viktig pusselbit för Stockholmsregionens utveckling och kommer att leda till kraftigt förbättrad kollektivtrafik. Den beräknas tas i drift 2030 och nu pågår byggnationen för fullt.

Tunnelbaneprojektet är ett av Swecos genom tiderna största och mest komplexa uppdrag. En anledning är den långa tunnel i berget med mycket djupt belägna stationer som ska byggas. När allt är klart kommer resenärerna transporteras till och från stationerna i Sveriges längsta rulltrappor samt i hissar med hög kapacitet och snabbgående snedbanehissar.

Tyngden från konstruktionen en stor utmaning

Sweco bidrar bland annat med expertis inom rulltrappor och hissar. Utmaningen med långa rulltrappor är tyngden från konstruktionen. Motorn och växeln väger många ton och måste gå att lyfta in i stationsbyggnaden. För att möjliggöra för kommande reparationer och byten av komponenter har installationskonsulterna arbetat nära tillsammans med arkitekter och konstruktörer för att säkerställa stationshusens in- och uttransporter.

Man ska inte behöva riva väggar och tak om en komponent behöver bytas i rulltrappan, säger Colin Eldridge som arbetat med rulltrappor och hissar i över fyra decennier. I den nya stationen Nacka Centrum blir det totalt tio rulltrappor för att klara det förväntade kapacitetsbehovet, varav fyra blir 41 meter långa. Idag är Sveriges längsta rulltrappa 33 meter lång.