0 av 0 för ""

Sveriges nya geografi

Om Sveriges nya geografi

En publikation som kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner och regioner och utkommer årligen.

Kompetens

Samhällsanalys

Relaterat innehåll

Pressmeddelande

Sveriges nya geografi – en årlig rapport om tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner

Sveriges Nya Geografi utkommer årligen sedan 1998. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Rapporten togs tidigare
fram i samarbete med Arena för tillväxt, numera ger Sweco ut den i egen regi.

Tema 2020: Kommunerna och pandemin

Sveriges Nya Geografi 2020 fokuserar på hur Covid-19 och de åtgärder som vidtagits för att bromsa pandemin påverkar Sveriges kommuner. Effekterna på kommunerna analyseras inom områden som befolkningstäthet, trångboddhet, varsel, arbetslöshet, gästnätter och äldreomsorg. Ladda ner rapporten nedan.

Copy link
Powered by Social Snap