0 av 0 för ""

Sveriges nya geografi

Om Sveriges nya geografi

En publikation som kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner och regioner och utkommer årligen.

Kompetens

Samhällsanalys

Relaterat innehåll

Pressmeddelande

Sveriges nya geografi – en årlig rapport om tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges kommuner

Sveriges Nya Geografi utkommer årligen sedan 1998. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Rapporten togs tidigare
fram i samarbete med Arena för tillväxt, numera ger Sweco ut den i egen regi.

Tema 2020: Kommunerna och pandemin

Sveriges Nya Geografi 2020 fokuserar på hur Covid-19 och de åtgärder som vidtagits för att bromsa pandemin påverkar Sveriges kommuner. Effekterna på kommunerna analyseras inom områden som befolkningstäthet, trångboddhet, varsel, arbetslöshet, gästnätter och äldreomsorg. Ladda ner rapporten nedan.