0 av 0 för ""

Virtuella möten stärker medborgardialoger

Swecos uppdrag

Pilotprojekt medborgardialog i metaversum

Kompetens

3D/BIM-modellering
GIS för att samla, hantera och analysera data

Samarbetspartner

Around the Corner

Status

Pågående

Metaversum – en framtida plattform för dialog

Medborgardialog är föremålet för en metaversumsatsning som Sweco och Around the Corner har jobbat fram. Om allt går vägen kommer pilotprojektet leva vidare, utvecklas och växa för att öppna upp så fler kan tycka till digitalt om sin stad. Målet är att förbättra samtalet och mötena mellan medborgare, kommunrepresentanter och projektörer inom fastighetsutveckling och samhällsbyggande.

  • Vi är angelägna om att ligga i framkant i ett otroligt spännande och viktigt område, virtuella världar skapar möjligheter för en mängd olika branscher.
    – Christina Skogster Stange, divisionschef Digital Services

Nya digitala lösningar för stadsutveckling

Utvecklingen går blixtsnabbt i det som många menar är framtidens internet, men att använda metaversum för medborgardialog är relativt obeprövat. Sweco och Around the Corner samarbetade kring digitala showrooms och virtuella möten och konferenser när pandemin satte stopp för fysiska möten. Samarbetet utvecklades sedan till att skapa ett verktyg för demokratiska och inkluderande samtal. Pilotprojektet som nu skapats, ett ’proof of concept’, är ett sätt att testa och utvärdera arbetssättet med mål att förbättra samtalet och möten mellan medborgare, kommunrepresentanter och projektörer.

Målet med projektet är att låta metaversum bli en plats där medborgare kan få ställa frågor, tycka till och få en överblick över vad som händer i realtid, och experter och exempelvis kommuner kan visa och berätta mer om komplexa projekt på ett enklare och mer tillgängligt sätt. Det är också ett sätt att arbeta med innovation och digital utveckling för direkta hållbarhetsvinster. Resor kan minska när dialogmöten sker digitalt, och genom att göra simuleringar och tester i tidiga skeden kan resurser användas på ett optimalt sätt och felfrekvensen minska. Det borgar också för socialt hållbara städer när fler uppmuntras att delta i utvecklingen av sin stad.

 

BIM och GIS gör det möjligt

Grunden för detta är en BIM-modell med GIS-data för ett specifikt projekt, i demofilmen ser vi Magnentus Tower i Norrköping. Den virtuella scenen som alla deltagare, medborgare såväl som experter, bjuds in till är en lägenhet i ett flerbostadshus som ligger på andra sidan gatan där den påtänkta byggnaden ska uppföras. Alla medverkande har alltså bra vy och ett utifrån-perspektiv på huset. Med olika knapptryck kan årstider och tid på dygnet ändras, och olika alternativ för fasad och exempelvis antal våningar testas för att sedan kunna utvärderas. Olika parametrar som medborgare ska ta ställning till kan läggas till i modellen för att sedan sedan simuleras digitalt.

Virtuell modell av medborgardialog

 

Nästa steg i projektet

Medborgares möjlighet till inflytande i det lokala samhällets utveckling är en viktig fråga för samhällsbyggnadssektorn. Sweco och Around the Corner tar nu sitt pilotprojekt till skarpt läge tillsammans med kund för att låta metaversum skapa förutsättningar för en naturlig dialog med medborgare, men också för visualisering av framtida fastighetsbestånd. När tekniken för metaversum blir mer etablerad och tillgänglig på fler enheter kan vi tillsammans jobba för att bilda nya digitala mötesplatser och låta virtuella världar skapa möjligheter för en mängd olika branscher. Här ges nya möjligheter för att nå invånare och på så vis skapa inflytande och engagemang men också tidigt visualisera och minska felmarginalen när olika projekt ska uppföras.

 

Länkar

Hur Sweco jobbar med digitala tvillingar
Swecos samarbetspartner Around the Corner

Visste du att…

  • Metaversum, eller engelskans metaverse, kom med i Institutet för språk och folkminnens årliga nyordlista 2021. Ordet definieras som en virtuell verklighet där digital teknik gör det möjligt att uppleva sådant som i dag kräver fysisk närvaro. Metaversum är en sammanslagning av orden ’meta’ och universum’.
  • Syftet med Sweco och Around the corners pilotprojekt är att låta metaversum inom samhällsbyggnad fungera som en virtuell verklighet och mötesplats för att visa och berätta om komplexa strukturer samt uppmuntra till dialog mellan olika experter och medborgare.
  • Plattformen metaversum bygger ofta vidare på en digital tvilling, som är en virtuell kopia av ett fysiskt objekt eller system och dess tillhörande miljö. Men metaversum är inte begränsat till den fysiska världen utan kan lika gärna gestalta och levandegöra idéer och system, abstrakta strukturer och koncept inom exempelvis IT-drift.
Virtuell modell av medborgardialog

Upptäck mer om hur Sweco arbetar med digitala lösningar