0 av 0 för ""

Flera konferensrum i Swecohuset

Swecohuset, Stockholm

Uppdrag
Swecohuset i Stockholm
Kompetens
Arkitektur, Inredningsarkitektur, Belysning, El, VVS, Konstruktion, Brand, Miljöanpassning
Plats
Gjörwellsgatan 22, Stockholm
Övrigt
Tilldelats Sweden Green Building Councils miljöpris i kategorin ”Miljöbyggnad – befintlig byggnad

Ett kontor format utifrån företagets filosofi

Swecos huvudkontor i Stockholm är ingen vanlig arbetsplats. Här arbetar Swecos arkitekter, ingenjörer och miljöexperter med att planera och utforma framtidens samhällen och städer. Tillsammans med fastighetsägaren är Swecohuset format utifrån företagets filosofi om hållbarhet, energihushållning, kreativa möten och ständig förändring. Det här huset stödjer vårt sätt att arbeta, här kan vi leva som vi lär.

Vardagsrummet, hjärtat i byggnaden

En generös och öppen trappa visar besökare från huvudentrén in i vardagsrummet, hjärtat i byggnaden. Här är en naturlig mötesplats och en kreativ miljö som inbjuder till samtal. En rejäl takhöjd och glasade räcken öppnar upp och binder ihop vardagsrummet och kontorsplanen visuellt, både horisontellt och vertikalt.

Spontana möten

Kommunikationsstråk, hissar och trappor har utformats för att underlätta spontana möten. Längst in i vardagsrummet finns lunchmatsal och kafé. Även det ger ett naturligt flöde av medarbetare som rör sig genom rummet. De inglasade mötesrummen på bägge sidor om vardagsrummet har fått namn efter varsin stolklassiker. Att möblerna kan användas under lång tid signalerar hållbarhet.

Färger som underlättar struktur

På samtliga kontorsplan skiljs mötesrum och arbetsplatser inte enbart åt med glasväggarna, utan också genom färgerna på golvet. Kontorsytor med arbetsplatser har en mörkgrå textilmatta, zoner för fikapauser och möten har avvikande starka färger. Våningsplanen rymmer öppna och ljusa kontorslandskap med flexibla strukturer. Det ger konsulterna möjligheter att ta del av vad andra arbetar med, dela med sig av sina kunskaper och se helhetsbilden.

Minskad energianvändning

Huset är inte bara en byggnad – det är också ett omfattande miljöprojekt. Här visar Sweco hur energismart ett befintligt hus kan bli vid ombyggnad. Från taket tas energi från solens strålar tillvara och i 280 meter djupa borrhål i marken säsongslagras värme och kyla. Vid renoveringen av Swecohuset gjordes miljöarbetet med ett helhetsperspektiv på energi- och resursanvändning, inomhusmiljö samt flexibilitet för att klara framtida behov och målen sattes högt. En utmaning låg i att byggnadens exteriör är kulturminnesmärkt, vilket innebar att förändringarna inte fick påverka utseendet. Byggnaden är nu miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld och efter ombyggnaden har energianvändningen i fastigheten minskat med hela 70 procent.

Foto: Anders Klapp, Tim Meier, Marc Goodwin och Måns Berg

Trappor i Swecohuset
Utsikt i Swecohuset
Trappa ned i Swecohuset
konferensrum i färgen orange
Bokhylla i Swecohuset
Flera våningsplan i Swecohuset
Översikt på våningsplan i Swecohuset
Bild på Swecohuset