0 av 0 för ""

Elöverföring till södra Sverige

Uppdrag

Bidra till att säkerställa en driftsäker och effektiv elöverföring från mellersta till södra Sverige

Status

Färdigställt

Kompetens

Kraftöverföring, Elkraft och Kontrollanläggning

Plats

Södra Sverige

Driftsäker och effektiv elöverföring i södra Sverige

I södra Sverige är konsumtionen av el ibland större än produktionen. För att säkerställa en driftsäker och effektiv elöverföring från mellersta till södra Sverige byggs Sydvästlänken. Sweco var engagerade i projektet under många år och arbetade med allt ifrån tillståndsärenden och markåtkomst till omfattande konstruktionsarbeten. Slutresultatet blir en kraftfull länk som ökar kapaciteten för elöverföring mellan mellersta och södra Sverige med 25 procent.

Sydvästlänken är en stamnätsförbindelse mellan Närke och Skåne som Svenska kraftnät bygger i syfte att förstärka nätet och öka överföringskapaciteten till södra Sverige.

Sweco har i uppdraget arbetat med alltifrån tillståndsärenden och markåtkomst till omfattande konstruktionsarbeten. Vi har också gjort ett omfattande konstruktions- och provningsuppdrag vid byggandet av en transformatorstation. Sweco har även provningsuppdrag som inkluderar konstruktionssupport och viss montageledning vid byggande och driftsättning av två HVDC-stationer.